Nalezeno 840 publikací

The article analyses medical communication in popular media relating to the risks in reproduction in the state-socialist Czechoslovakia between 1948 and 1989 and shows how it used emotions as an instrument to control women’s reproductive behaviour.

Téma: gender, rodičovství, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This editorial seeks to define fragile pronatalism by highlighting why pronatalism in the examined Central and Eastern European post‐socialist countries should be considered fragile. Moreover, it aims to map desirable future changes in fertility policies in the region. Following a brief presentation of the articles contained in this thematic issue, our concluding thoughts complete this editorial.

Téma: rodičovství, rodina

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Through a qualitative analysis of interviews with 52 men and women with non-heterosexual identities, the article deepens the understanding of parental intentions and the formation of pathways to gay and lesbian parenting in the Czech Republic.

Téma: gender, rodičovství, rodina, sexualita

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Švýcarsko je dlouhodobě aktivní v podpoře rovného odměňování žen a mužů, o čemž svědčí přijatá legislativa, institucionální podpora rovnosti žen a mužů a také zpřístupnění standardního analytického nástroje Logib zaměstnavatelským subjektům za účelem kontroly rovného odměňování. I přes výše uvedenou snahu zůstává rozdíl v odměňování žen a mužů ve Švýcarsku vysoký, v roce 2018 činil 19 % v neprospěch žen.

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Publikace, kterou držíte v ruce, vám přináší přehled vybraných zahraničních dobrých praxí, jejichž cílem je eliminace znevýhodnění mezi muži a ženami v oblasti finančního ohodnocení a dodržování zásad rovného zacházení v pracovní oblasti. V této publikaci se tak můžete setkat s popisem opatření, zákonů, právních norem a nástrojů podporujících genderovou rovnost v oblasti odměňování žen a mužů v následujících zemích: Slovensko, Španělsko, Island, Kanada, Švýcarsko a Velká Británie.

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Téma: internet, sociální kapitál, životní styl

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

The article analyses the proliferation of narratives about Covid‐19 as an orchestrated political event among female lifestyleinfluencers on Czech Instagram. As the Covid‐19 pandemic turned even the most basic everyday activities into politicallyloaded questions, the boundaries between lifestyle, domestic, and political content posted by influencers became increas‐

Téma: gender, internet, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Authenticity has become a buzzword for our times. Much of the travel industry is built around the provision of ‘authentic’ experiences, global brands fight to be seen as ‘authentic’ and social media platforms are awash with arguments about the authenticity of this post or that vlogger. But what do we mean by authenticity? And why have these debates grown so dramatically in the last two decades?

Téma: gender, kultura, média

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

The upswing in finance in recent decades has led to rising inequality, but do downswings in finance lead to a symmetric decline in inequality? We analyze the asymmetry of the effect of ups and downs in finance, and the effect of increased capital requirements and the bonus cap on national earnings inequality. We use administrative employer–employee-linked data from 1990 to 2019 for 12 countries and data from bank reports, from 2009 to 2017 in 13 European countries.

Téma: ekonomie, elity, gender, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Rodičovství významně zvyšuje genderové rozdíly v odměňování (GPG). Dostupná data propojující zaměstnané s jejich pracovišti, která jsou vhodná pro podrobnou analýzu GPG, přímo rodičovství nesledují. Na těchto datech je tak možné souvislost GPG a rodičovství zkoumat pouze nepřímo s využitím věku. Data Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) umožňují sledovat dodržování zákonné normy vyžadující stejnou odměnu za stejnou práci.

Téma: gender, mzdy a příjmy, péče, práce, rodičovství, sociální nerovnosti

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Female spiritual influencers on Instagram engage with conspiracy content and appeal to the issue of control over female bodies to bridge the gap between mainstream and fringe online spaces. I use the concept of “third space” to analyse the dynamics of Instagram communities around spiritual influencers and highlight how these communities operate as spaces for political discussion while simultaneously appearing apolitical from the outside.

Téma: gender, média, zdraví, životní styl

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, mzdy a příjmy, práce, sociální nerovnosti, věk a stárnutí

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This editorial seeks to define fragile pronatalism by highlighting why pronatalism in the examined Central and Eastern European post‐socialist countries should be considered fragile. Moreover, it aims to map desirable future changes in fertility policies in the region. Following a brief presentation of the articles contained in this thematic issue, our concluding thoughts complete this editorial.

Téma: gender, rodičovství

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Gender pay gap, parenthood and work precarity. The paper focuses on how parenthood(measured by the number of children) contributes to the high level of gender pay gap (GPG)in the Czech Republic and how is it shaped by precarious work contracts. The analysis isbased on a questionnaire survey of a representative sample of 1119 respondents aged 20 to55 years. Sequential testing of regression models proved that number of children affects

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

The article ties in with the scholarship on the impact of the Covid-19 pandemic on gender equality. Based on a qualitative analysis of interviews with parents of children under 12, we examine the processes that led to the increase or dismantling of the gender division of labour in families during the first nationwide lockdown.

Téma: gender, práce, rodičovství

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Stránky