Nalezeno 840 publikací

Téma: gender, historická sociologie, rodičovství, sexualita, zdraví

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Článek se zaměřuje na analýzu bariér rodičovství u leseb, gayů a bisexuálních jedinců (LGB) a jejich preferencí cest k rodičovství. Využívá k tomu data z reprezentativního šetření provedeného v polovině roku 2019 na téma rodičovských tužeb a intencí osob s neheterosexuální identitou. Získaná data za 377 LGB jedinců jsou komparována se specifickou skupinu 374 heterosexuálů a heterosexuálek.

Téma: gender

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: globalizace, migrace a mobilita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, globalizace, migrace a mobilita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Téma: globalizace, migrace a mobilita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Text se věnuje formujícímu se trhu s nájemní domácí prací v postsocialistickém prostoru v kontextu genderových nerovností. Diskutován je vliv rodinné a populační politiky a kultury péče o děti na formování trhu s nájemní domácí prací. The text deals with hired domestic work in the context of gender inequalities in the post-socialist space. The influence of childcare and population policies and childcare culture on the formation of the market with hired domestic work is discussed.

Téma: péče, rodičovství, rodina

Typ publikace: recenze publikaceOddělení: Gender & sociologie

Objectives. Achieved fertility is lower than intended fertility in Europe. The factors contributing to this mismatch are thus an important research topic. The objective of this study is to identify the factors that contribute to the unfulfilment of short-term fertility intentions and to changes in the intended number of children to improve our understanding of the mismatch between achieved and intended fertility in Czechia.

Téma: rodičovství, rodina

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Článek shrnuje poznání o fenoménu jednodětnosti a rozvíjí poznání o jednodětnosti v ČR. Na základě Sčítání lidu z roku 2011 a reprezentativního výzkumu životních drah analyzuje faktory související s jednodětností a plánem mít jedináčka. Výsledky ukazují, že jsou matky jedináčků méně často než stejně staré matky více dětí vdané, žijí častěji ve větších městech, mají vyšší vzdělání a pracují častěji v některých typech profesí.

Téma: rodičovství, rodina

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Utilising a comparative/doing gender approach and thematic narrative methodology, we examine how copreneurs – romantic business partners – construct business and caring responsibilities. We interviewed male-female partners separately from 12 couples in the Czech Republic (CR) and 13 in the United States (US), countries with diverse entrepreneurial histories, norms and family policies. We ask: (1) How do copreneurs construct/‘do’ business and family?

Téma: gender, práce

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, práce, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii a dlouhodobě se pohybuje kolem 22 %. Tato publikace ukazuje, jak je problém nerovností v odměňování žen a mužů vnímán českou veřejností, stejně jako jednotlivými expertními skupinami, které se tomuto problému věnují a mají jeho řešení ve své gesci. Neopomíjí ani rovinu osobních zkušeností lidí v konkrétních prostředích pracovního trhu.

Téma: gender, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, veřejná politika, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Stránky