Nalezeno 3769 publikací

The monograph investigates and linkages between the EU's democratic legitimacy and the crisis of representative democracies in the contemporary EU.

Téma: důvěra/sociální koheze, EU, korupce, legitimita, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

This mixed‐methods article focuses on childlessness and barriers to parenthood among non‐heterosexual men in Czechia. On the quantitative sample of 419 men (165 gays, 125 bisexuals, and 129 heterosexuals with same‐sex romantic/sexual attraction), recruited on a representative online panel, we map the parenting desires, intentions, and perceived barriers to parenthood.

Téma: gender, rodičovství

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Výzkumná zpráva popisuje existující způsoby podpory obslužnosti venkovských obcí ze strany státu a územních samospráv a různé alternativní způsoby zajišťování služeb a jejich dopady.

Téma: město a vesnice, regiony

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

We show that economies of scale estimated individually for each EU country differ from the officially adopted OECD‐modified scale; the differences across the countries further confirm the prevailing East‐West disparity.

Téma: EU, mzdy a příjmy, životní úroveň

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

Obsahem první části dvoudílné studie, která je výstupem z projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je popis a definice dat o nemovitostech (včetně odhadních cen) sbíraných jedním z hlavních poskytovatelů hypotečních úvěrů v ČR, Českou spořitelnou, a.s., a popis a definice dat o nemovitostech (včetně kupních cen) shromažďovaných a evidovaných Č

Téma: bydlení, ekonomie

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Socioekonomie bydlení

Obsahem druhé části dvoudílné studie, která je jedním z výstupů projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je porovnání výše kupních a odhadních cen bytů v roce 2019 a analýza hlavních faktorů vysvětlujících případné rozdíly mezi nimi.

Téma: bydlení, ekonomie

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Socioekonomie bydlení

Comparative research aiming to explain differences in segregation on national level is highly desirable for public policy in increasingly diverse countries including new immigrant destinations. This study explores residential segregation of non-European migrants in Czechia using the individualised scalable neighbourhood method based on anonymised geocoded register data. Czechia is the main immigrant-receiving country in Eastern European post-socialist context.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti, veřejná správa, životní úroveň

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Jednou z řady krizí, které v současnosti čelí – nejen česká – společnost, je i krize bydlení. Ceny bytů a domů, ale i nájmů raketově rostou a bydlení se stává stále hůře dostupným. Možnost pořídit či zajistit si bydlení se přidává k řadě dalších omezení, jež se propisují do již existujících společenských nerovností a dále je prohlubují.

Téma: bydlení, mezigenerační vztahy, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Publikace věnovaná sociálním aspektům permakultury, udržitelného hospodaření a zahrádkaření. Autorka zde publikovala čtyři popularizační texty založené na jejím výzkumu sociálních hnutí a udržitelného způsobu života: - Sociální permakultura a přírodní spiritualita v podání Starhawk - Permakultura a cesta z města - Permakultura, soběstačnost a komunita: hnutí Transition ve světě a u nás

Téma: město a vesnice, životní prostředí, životní styl

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Lokální a regionální studia

Young adults in various countries are experiencing deteriorating access to homeownership and affordable rental housing. Whereas many studies have focused on the shift of responsibility for housing from the state to individuals related to a meritocratic ideology, only recently have certain studies identified the ambiguity and incoherence as a significant principle in housing discourses.

Téma: bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Socioekonomie bydlení

The article deals with the phenomenon of taking up responsibility and individual care for public land, presenting the stories of two Czech people who have engaged in their environments in such a way.  Should we see these actions as moral interventions, transporting ideas of good care, decrying neglect and ill-practice by offering practical examples of more appropriate ways of handling things? Can we understand them as not only forms of everyday world-making (Postero/Elinoff 2019), but also as

Téma: klimatická změna, životní prostředí

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: historická sociologie

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Ekonomická sociologie

Výzkumná zpráva se zabývá mírou využití jednotlivých typů lokálních venkovských služeb, jejich významem pro různé sociální skupiny a pociťovanou důležitostí ze strany obyvatel obcí a regionálních aktérů. Zároveň zpráva popisuje, jaké důsledky mají pro lokální vybavenost venkovských obcí změny tržního a spotřebního chování obyvatel venkova, a jaký vliv má vybavenost obcí na pociťovanou rezidenční spokojenost.

Téma: město a vesnice, regiony

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

While classmates have been identified as important socializing agents in relation to adolescents’ prejudice, there is limited understanding of how popularity status plays into classroom transmission of prejudicial attitudes. Drawing on theories of social influence, we used a three-wave panel of Swedish adolescents (N = 941, aged 13–15) to examine the role of sociometric and prestige popular classmates in the development of adolescents’ anti-immigrant attitudes.

Téma: občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Stránky