Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3557 publikací (zobrazeny záznamy 81 - 100)
2021, Fialová, Kamila, Mysíková, Martina

This paper estimates the youth employment effects of minimum wages in the Visegrád countries: Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia. The analyses are based on a regional panel dataset for the period 2003–16. Our results indicate that changes in minimum wages measured as a ratio of regional average wages have not negatively affected youth employment rates in the Visegrád countries at the national level.

Téma:
mzdy a příjmy, práce
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Nešpor, Zdeněk R. - Hamplová, Dana

The chapter starts with a brief description of the church-state relationship in the Czech lands / Czech Republic in the last century. As a consequence of the massive turning away from the churches, the country is one of the most secular regions around the world. Despite the low numbers of adherents, the churches attempt to remain powerful players on the political and public scene(s).

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Klímová Chaloupková Jana, Hašková Hana

Despite the fact that not having a partner is a strong predictor for remaining childless, few studies have explored the heterogeneity of partnership trajectories among childless persons. This article fills the gap in knowledge about the pathways to childlessness in Central Europe by exploring the within-group diversity of partnership trajectories among childless persons between the ages of 18 and 40 under state socialism and during the post-1989 transformation in the Czech Republic.

Téma:
rodina
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Téma:
vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Kolářová, Marta

This paper focuses on a grassroots community movement address-ing climate change: the transnational Transition (Towns) movement. While this movement has mainly spread to Anglophone countries, it is almost en-tirely absent from Eastern Europe and the Czech Republic in particular.

Téma:
klimatická změna, občanská společnost, životní prostředí
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Haukanes, Haldis, Hana Hašková

This article explores young people’s imaginations of their future family life. Based on qualitative research among young people in North Bohemia, it considers social reproduction and change within the domain of gendered labour and parenting. This is done on the backdrop of post-1989 transformation of Czech society, where drives towards individualisation and diversification of the life course stand against discourses and policies supporting separate gender roles.

Téma:
gender, hodnotové orientace, rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Uhde, Zuzana
Téma:
sociologická teorie
Oddělení:
Typ publikace:
recenze publikace
2020, Šimon, Martin

Tato mapa představuje inovativní přístup měření rezidenční segregace cizinecké populace pomocí metody individualizovaných sousedství. Metoda pracuje na základě tzv. nejbližších sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Výpočet využívá jednotlivých čtverců populačního rastru a jejich vzájemné prostorové blízkosti.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná politika
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Prokschová, Daniela

Schools for Democracy: A Waste of Time? Roles, Mechanisms and Perceptions of Civic Education in Czech and German Contexts. This article investigates the role of school-based civic education in the formation of political commitment, motivation and self-efficacy. The article is based on 60 qualitative interviews with university students from the Czech Republic and East and West Germany.

Téma:
politika (a postoje k politice), vzdělání
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Kouřil, Petr and Slavomíra Ferenčuhová
Téma:
technologie/technika, veřejná správa, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Křížková, Alena - Pospíšilová, Kristýna - Marková Volejníčková, Romana - Maříková, Hana

ČR vykazuje dlouhodobě jeden z nejvyšších rozdílů v průměrných mzdách mužů a žen (GPG) v rámci EU. Za příčinu vy-sokého GPG bývá v ČR často považována rozdílná úroveň vzdělání anebo segregace do kategorií zaměstnání. Segrega-ce do kategorií zaměstnání nicméně vysvětluje pouze asi čtvrtinu celkového rozdílu mezd a ženy dosahují vyššího vzdě-lání než muži.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, péče
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Beláňová, Andrea

Zpráva je závěrečným výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá vyhodnocením výzkumného projektu a je rozdělena do čtyř oblastí. Shrnuje základní poznatky z terénu a výstupy.

Téma:
kriminalita, náboženství a religiozita
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenze publikace
2020, Černá Eliška, Hoření Samec Tomáš, Černý Jakub

Kapitola se zaměřuje na strukturální a kulturní aspekty financializace bydlení a ukazuje na její negativní dopady, především ve vztahu k nájemnímu bydlení. Diskutuje také způsoby kolektivní ochrany a obrany před negativními jevy financializace bydlení.

Téma:
bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Ferenčuhová, Slavomíra
Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Hásová, Veronika, Oliverius, Vojtěch

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem nemění, naopak lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen v nejvýznamnějších oblastech. V Evropě patříme mezi nejhorší.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Hašková, Hana, Kristýna Pospíšilová

Remaining childless or having just one child are two different experiences
and each is attached to a different social status. However, they can
also be viewed through a unifying lens as phenomena that contribute to low
fertility. Theories that seek to explain low fertility often attribute both phenomena
to the same causes. This article examines what factors are connected
to a person’s intention to remain childless or to have just one child and

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Nešpor, Zdeněk R.

Ordination of women as ministers is an important issue of gender equality and social stratification.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky