Nalezeno 3675 publikací

The text deals with the experience of Czech hospital chaplains in 2020. Specifically, it concerns the period during the spring and autumn waves of the pandemic caused by the spread of the SARS-CoV-2 virus which leads to a viral disease known as covid-19. The article builds on data obtained through an online questionnaire and subsequent ten interviews with hospital chaplains.

Téma: náboženství a religiozita, zdraví

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

The COVID-19 pandemics highlighted the role of social media influencers as political communicators and drew attention to the question of accountability of influencers and their overall role in the media ecosystem.

Téma: gender

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Gender & sociologie

When developing anti-poverty policies, policymakers need accurate data on the prevalence of poverty. In this paper, we focus on subjective poverty, a concept which has been largely neglected in the literature, though it remains a conceptually appealing way to define poverty. The primary goal of this study is to re-examine the concept of subjective poverty measurement and to estimate trends in subjective income poverty rates in the European Union.

Téma: EU, mzdy a příjmy, životní úroveň

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

Following recent literature, this study focused on the mediating mechanisms through which cultural capital leads to students’ higher grades and academic ability.

Téma: gender, kultura, vzdělání

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Období těžby černého uhlí se definitivně chýlí ke konci. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve hledá cesty pro nové využití. Poddolování s sebou ale do budoucna nese potenciální riziko v podobě nových pohybů povrchu země, například poklesů nebo záchvěvů povrchu. Regenerace poddolovaného území, včetně uvažovaného zatápění dolů a vytvoření rozsáhlých obytných, rekreačních a také průmyslových zón, proto musí následovat až po pečlivém a zodpovědném vymezení všech georizik.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

‘Homeless’ people are usually considered as citizens without property. The absence of ownership, especially in terms of housing, co-creates the very idea of homelessness in current societies. Despite this fact, ‘homeless’ citizens negotiate and experience their property, things, or the shelter in which they dwell. This paper sheds light on how this property is negotiated and experienced and how it influences home-making.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, mezilidské vztahy, sociální nerovnosti, sociologická teorie

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

The SQWLi questionnaire was developed for the long-term measurement of subjectively perceived quality of working life. The aim of this study is to test the instrument's measurement invariance between 2009 and 2019 and determine whether - despite the modifications made to the instrument over the years - the results remain comparable.

Téma: metodologie výzkumu, práce

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Gender & sociologie

We introduce 9 guiding principles to integrate Participatory Design (PD) methods in the development of Natural Language Processing (NLP) systems. The adoption of PD methods by NLP will help to alleviate issues concerning the development of more democratic, fairer, less-biased technologies to process natural language data.

Téma: technologie/technika

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Survey-based measures of subjective well-being are increasingly often analyzed cross-culturally. However, international comparison of these measures requires measurement invariance. Therefore, the major goal of this study was to investigate the cross-country comparability of the 5-item subjective well-being scales used in the International Social Survey Programme (2011, 2017).

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociální stratifikace

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti. www.cvvm.soc.cas.cz

Téma: zdraví

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

In recent decades, voters have been postponing their decisions about what party to vote for to a time closer to the elections. One factor in this delay is when people are considering more than one political party. Drawing on two data sets from the general elections in the Czech Republic, we present an approach that assigns a person’s vote to multiple considered parties.

Téma: sociologie vědy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Recent HCI scholarship has critiqued anthropocentrism in design as contributing to the ecological crisis. The current paper contributes theoretically and empirically to this area, adopting the lens of Socio-Ecological Relations, inspired by Environmental History and STS. We argue that a socio-ecological lens can offer practical tools to HCI and Interaction Design to overcome the separation between humanity and nature-as-a-resource.

Téma: média, město a vesnice, technologie/technika

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro českou společnost.

Téma: bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, mezilidské vztahy, regiony, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná politika, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: globalizace, město a vesnice, sociologická teorie

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Ekonomická sociologie

Téma: gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

The popularity and character of secular last rites in Czechoslovakia were admired by many other Communist countries in Central and Eastern Europe, at least in the 1950s and 1960s. The author questions this adulation through an analysis of the origins and development of secular funerals (and cremation) in the country, exposing its much earlier roots, misuse by the Communists and its dysfunctions following the fall of Communism. He maintains that there was a lack of ideological anchoring, i.e.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

Stránky