Nalezeno 3699 publikací

Období těžby černého uhlí se definitivně chýlí ke konci. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve hledá cesty pro nové využití. Poddolování s sebou ale do budoucna nese potenciální riziko v podobě nových pohybů povrchu země, například poklesů nebo záchvěvů povrchu. Regenerace poddolovaného území, včetně uvažovaného zatápění dolů a vytvoření rozsáhlých obytných, rekreačních a také průmyslových zón, proto musí následovat až po pečlivém a zodpovědném vymezení všech georizik.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

‘Homeless’ people are usually considered as citizens without property. The absence of ownership, especially in terms of housing, co-creates the very idea of homelessness in current societies. Despite this fact, ‘homeless’ citizens negotiate and experience their property, things, or the shelter in which they dwell. This paper sheds light on how this property is negotiated and experienced and how it influences home-making.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, mezilidské vztahy, sociální nerovnosti, sociologická teorie

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

The SQWLi questionnaire was developed for the long-term measurement of subjectively perceived quality of working life. The aim of this study is to test the instrument's measurement invariance between 2009 and 2019 and determine whether - despite the modifications made to the instrument over the years - the results remain comparable.

Téma: metodologie výzkumu, práce

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Gender & sociologie

We introduce 9 guiding principles to integrate Participatory Design (PD) methods in the development of Natural Language Processing (NLP) systems. The adoption of PD methods by NLP will help to alleviate issues concerning the development of more democratic, fairer, less-biased technologies to process natural language data.

Téma: technologie/technika

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Survey-based measures of subjective well-being are increasingly often analyzed cross-culturally. However, international comparison of these measures requires measurement invariance. Therefore, the major goal of this study was to investigate the cross-country comparability of the 5-item subjective well-being scales used in the International Social Survey Programme (2011, 2017).

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociální stratifikace

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Sociologie politiky

In recent decades, voters have been postponing their decisions about what party to vote for to a time closer to the elections. One factor in this delay is when people are considering more than one political party. Drawing on two data sets from the general elections in the Czech Republic, we present an approach that assigns a person’s vote to multiple considered parties.

Téma: sociologie vědy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti. www.cvvm.soc.cas.cz

Téma: zdraví

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Recent HCI scholarship has critiqued anthropocentrism in design as contributing to the ecological crisis. The current paper contributes theoretically and empirically to this area, adopting the lens of Socio-Ecological Relations, inspired by Environmental History and STS. We argue that a socio-ecological lens can offer practical tools to HCI and Interaction Design to overcome the separation between humanity and nature-as-a-resource.

Téma: média, město a vesnice, technologie/technika

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro českou společnost.

Téma: bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, mezilidské vztahy, regiony, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná politika, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: globalizace, město a vesnice, sociologická teorie

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Ekonomická sociologie

Téma: gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

The popularity and character of secular last rites in Czechoslovakia were admired by many other Communist countries in Central and Eastern Europe, at least in the 1950s and 1960s. The author questions this adulation through an analysis of the origins and development of secular funerals (and cremation) in the country, exposing its much earlier roots, misuse by the Communists and its dysfunctions following the fall of Communism. He maintains that there was a lack of ideological anchoring, i.e.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

For decades, social stratification research has focused on the effect of families’ cultural capital on their offspring’s educational attainment. However, few studies have focused on the shaping of individuals’ cultural capital. This study aimed to examine the effects of family background, individual, partner, and household characteristics on individuals’ reading preferences and cultural participation.

Téma: gender, kultura, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti, Sociální stratifikace

Téma: globalizace, migrace a mobilita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Policy Brief Series has been prepared as part of Work Package 5 led by Ana Puy, Ministry of Science, Innovation and Universities, Spain, in cooperation with Lydia González Orta, Spanish Foundation for Science and Technology and Marcela Linková, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. ISBN 978-80-7330-344-0 (print) | ISBN 978-80-7330-345-7 (PDF)

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.).

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Stránky