Nalezeno 3867 publikací

Anti-immigrant attitudes are associated with many social problems and reduction of negative attitudes toward immigrants is one of many actions which can assist in preventing these problems, promote better relations within society, and subsequently, create a better quality of life. School is one of the environments that provide opportunity to reduce anti-immigrant attitudes by implementing curriculums that require teachers to encourage discussions on the issue of immigrants and immigration.

Téma: občanská společnost

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na odolnost českých domácností vůči finančním šokům skrze vliv na vytváření úspor – krátkodobé finanční rezervy.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, životní úroveň

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická a náboženská studia

The paper repositions homelessness in existing cities by highlighting the importance of transformative economic agency. Relying on a combination of long-term ethnographic research in the city of Pilsen, a traditional industrial second-order city in Czechia, and political–economic analysis, this paper introduces the concept of the quasi-household economy (QHE). This economy connects the informal and formal spheres and involves not only “homeless” people but also some classes of housed people.

Téma: bydlení, dluhy, ekonomie, globalizace, kultura, město a vesnice, mezilidské vztahy, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, sociologická teorie

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Rural governance increasingly involves a broad range of political agents – but whom do rural dwellers consider responsible for creating and maintaining local opportunity structures? Focusing on the issue of places to socialise, our paper investigates resident-municipality relations in peripheralised rural regions of Czechia and eastern Germany. We draw from problem-centred resident interviews using an actor-centred, multimodal concept of responsibility.

Téma: důvěra/sociální koheze, město a vesnice, péče, politika (a postoje k politice), veřejná politika

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, v současnosti zaujímá čtvrtou pozici na žebříčku početnosti a rozhodně patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Současně je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně. V médiích byla označována odsuzujícími výroky a negativními charakteristikami zejména předními českými politiky. Vstřícnější pohled na ni mají české firmy, obce a odborníci.

Téma: energetika, klimatická změna, média, politika (a postoje k politice), životní prostředí

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

Based on data from the European Social Survey (2018), this paper examines ideas about the ideal age to become a parent in 28 European countries. Using multi-level models, it assesses the impact of real timing of childbirth and childlessness acceptance at the country level while controlling for individual characteristics. The findings show that the variability of ideas about ideal age at the country level is relatively limited and correlates significantly with the real timing of childbearing.

Téma: gender, rodičovství

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

This study focused on science communication on the websites of Czech research institutions. Particularly, we inquired to what extent Czech science is shared with the public on the Internet and what differences can be found between the websites of social and natural science institutions. Textual analysis revealed that on the scientific websites, terms like “science” and “popularization” occurred together with references to scientific institutions, study, and research.

Téma: internet, média, metodologie výzkumu, sociologická data

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Mizí z venkovských obcí obchody a další služby? Jaký význam mají ve vesnicích malotřídní školy? Co zvyšuje atraktivitu venkova? Podobné otázky si často kladou starostové obcí, novináři i sami obyvatelé venkova. Zajímají se o občanskou vybavenost a její význam. Často se objevují tvrzení, že vybavenost malých obcí je nedostatečná, popřípadě se zhoršuje. Je až s podivem, že důkladná analýza vybavenosti malých obcí až dosud v Česku nebyla k dispozici.

Téma: bydlení, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Cílem tohoto textu je popsat a porovnat rezidenční segregaci cizinců v Praze a Středočeském kraji v letech 2012–2018. Prostorové rozmístění cizinců měříme pomocí nové metody individualizovaných multi-měřítkových sousedství. Tato metoda umožňuje porovnat rozložení menšinové a většinové populace na různých měřítkových úrovních a nezávisí na administrativně-správním členění území.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

Příspěvek se zaměřuje na stěhování a rezidenční mobilitu cizinců v Praze a Středočeském kraji, kde se soustředí značná část cizinecké populace Česka. Na základě kombinace dvou zdrojů dat ukazuje, že vzhledem ke specifickým prostorovým vzorcům pobytu a pohybu mají cizinci nezanedbatelnou roli v procesu utváření sociálně-prostorové struktury regionu.

Téma: bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná správa

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

This paper introduces and discusses regional opportunity structures as a concept for analysing the inter-linkages between structural conditions in space, social inequalities, and people’s agency, with a focus on non-metropolitan areas.

Téma: regiony

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

This editorial seeks to define fragile pronatalism by highlighting why pronatalism in the examined Central and Eastern European post‐socialist countries should be considered fragile. Moreover, it aims to map desirable future changes in fertility policies in the region. Following a brief presentation of the articles contained in this thematic issue, our concluding thoughts complete this editorial.

Téma: rodičovství, rodina

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Stránky