Nalezeno 3778 publikací

The concept of the city-region food system is gaining attention due to the need to improve food availability, quality and environmental benefits, for example through sustainable agri-food strategies. The COVID-19 pandemic has reinforced the importance of coherent and inclusive food governance, especially regarding food resilience, vulnerability and justice.

Téma: město a vesnice, regiony, zdraví, životní styl

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

The book examines and investigates the legitimacy of the European Union by acknowledging the importance of variations across actors, institutions, audiences and context. The book chapter examines the role of the national parliaments and party politics in exercising the legitimization strategies in contemporary representative democracies.

Téma: důvěra/sociální koheze, EU, legitimita, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

V posledních několika letech došlo k významné změně podmínek v lesnictví, zejména kvůli kůrovcové kalamitě, změně klimatu a měnícímu se společenskému uspořádání, které vyžaduje různé funkce lesa v České republice. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit názory odborné veřejnosti o aktuálních tématech souvisejících s kalamitní situací v lesích. Otázky byly zaměřeny na legislativní změny v lesnictví, komunikaci správy státních lesů, využití českého dřeva a dřevěných konstrukcí.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Our chapter aims to describe the contemporary civic values of the people of Czech Republic within a European perspective. The following indicators have been chosen to represent activities, attitudes, and values that may sustain a democratic civic political culture: political interest, feelings of political efficacy and active participation in civil society and politics.

Téma: důvěra/sociální koheze, gender, hodnotové orientace, kultura, mezilidské vztahy, občanská společnost, politika (a postoje k politice), sociální kapitál

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti, Sociální stratifikace

This study investigated the effects of family socioeconomic status on children’s academic performance as mediated by their home environment and children’s characteristics, with special attention to gender differences. Structural modeling was applied to a nationally representative Czech Household Panel Survey data (2015/2016). The results revealed that socioeconomic status had no significant direct effects on school performance after controlling for other family aspects.

Téma: gender, kultura, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, vzdělání

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Scholars and practitioners endorse public participation in the decision-making process as enhancing the health of democracy, justice, and effectiveness of policy outcomes. To sustain or even increase the number of participants in the long run, it is crucial to start raising a new politically active generation already during their youth and even early adolescence.

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Immigrant incorporation in cities is often explained using the theories of spatial and segmented assimilation, which differ, among other things, in their approach to the spatial aspects of incorporation. However, empirical evidence about immigrant spatial incorporation from both theories is ambiguous, since most case studies focus on a single location and a limited number of immigrant groups, which hampers their external validity.

Téma: globalizace, identita, město a vesnice, migrace a mobilita, veřejná politika

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

This article deals with Ukrainian student migration and the convergence of integration and transnationalism. Its main focus is the self-identification of young Ukrainians studying in the Czech Republic. The authors explore and describe international students' different integration and transnational dispositions and also discuss whether these dispositions could be seen as part of antagonistic or synergetic processes.

Téma: migrace a mobilita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická sociologie

Cílem studie je vyplnit tuto mezeru v současném vědeckém poznání oblasti nízkých mezd v Česku a poskytnout detailní a systematický pohled na tuto problematiku nízkých. Studie zapadá do širšího výzkumu nerovnosti a přispívá specifickým pohledem na jednu z jejích stránek v konkrétním prostředí Česka. Studie nejprve z makroekonomického pohledu mapuje nízkou celkovou mzdovou hladinu v Česku v širších ekonomických souvislostech.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, práce

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická sociologie

Popularizační článek, věnující se proměnám stravování, nákupu lokálních potravin a saamozásobitelství během pandemie Covid-19. Výsledky prezentované v článku vycházejí ze sociologického šetření reprezentativního souboru 515 respondentů v Česku na podzim 2021.

Téma: spotřeba, životní prostředí, životní styl

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Lokální a regionální studia

The text focuses on definitions of subcultures and presents important approaches to study youth music subcultures – the Birmingham school and post-subcultural theories. The author debates the possibilities of applying these approches in post-socialism and address post-socialist features of the Czech subcultures. In particular, the author argues that there is a strong ethos of individualism, which resonates with the liberal and  neo-liberal values that became dominant in the 1990s.

Téma: hodnotové orientace, identita, kultura, životní styl

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Lokální a regionální studia

The Erasmus programme was established in 1987, Erasmus has become the largest international student mobility programme in the world and is seen by Europeans as one of the most positive results achieved by the European Union. The chapter reviews, first, the literature on the motivations of students and institutions to take part in the Erasmus programme and its effects.

Téma: vzdělání

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Perspectives on migrant integration differ by time and place. This article examines this vague concept to shed light on how its evolution over time has shaped the current conceptions of migrant integration in the EU and the Czech Republic. It describes the situation in the Czech Republic and the country's normative goals in the field of migrant integration. While the country has explicit integration priorities in place, there is no evaluation of their fulfilment.

Téma: migrace a mobilita, sociální nerovnosti, sociální politika, veřejná správa

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

The article focuses on the understudied topic of contemporary hospital chaplaincy in the Czech Republic, its development, and the current issues this work is dealing with.

Téma: náboženství a religiozita, péče

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Ekonomická sociologie

The chapter is part of the book which analyzes the situation of democracy in eleven post-communist EU member states and in East Germany. Over the past 30 years, the Czech Republic has experienced democratization, economic transformation and a redefinition of the nation-state. Today, it has consolidated democratic and market-economy institutions, but these are challenged by the concentration of economic, political and media power in the hands of the incumbent prime minister.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

Výzkum na pomezí politické geografie a historie ukazuje, že i dávno zaniklé územní jednotky a historické členění prostoru se mohou uplatnit v chování obyvatel v současnosti. Cílem článku je představit fantomové hranice jakožto unikátní typ hranic. Příklad fantomových hranic je představen s využitím digitalizovaných historických dat a dat webových archivů o volebním chování na případu prvních prezidentských voleb z roku 2013.  

Téma: důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, identita, město a vesnice, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Stránky