Nalezeno 3868 publikací

The article is dedicated to reflecting the links between the climate crisis and the Covid-19 pandemic crisis in the context of Czech social media, specifically on several blogging platforms. The processes leading to the climate and pandemic crises are highly intertwined, based in the way humans interact with the environment on a global scale. However, the circumstances and consequences of both crises, as well as the ways they are dealt with, also share common features.

Téma: internet, klimatická změna, média

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Lokální a regionální studia

Švýcarsko je dlouhodobě aktivní v podpoře rovného odměňování žen a mužů, o čemž svědčí přijatá legislativa, institucionální podpora rovnosti žen a mužů a také zpřístupnění standardního analytického nástroje Logib zaměstnavatelským subjektům za účelem kontroly rovného odměňování. I přes výše uvedenou snahu zůstává rozdíl v odměňování žen a mužů ve Švýcarsku vysoký, v roce 2018 činil 19 % v neprospěch žen.

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Publikace, kterou držíte v ruce, vám přináší přehled vybraných zahraničních dobrých praxí, jejichž cílem je eliminace znevýhodnění mezi muži a ženami v oblasti finančního ohodnocení a dodržování zásad rovného zacházení v pracovní oblasti. V této publikaci se tak můžete setkat s popisem opatření, zákonů, právních norem a nástrojů podporujících genderovou rovnost v oblasti odměňování žen a mužů v následujících zemích: Slovensko, Španělsko, Island, Kanada, Švýcarsko a Velká Británie.

Téma: gender, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

The original version of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) has been successfully tested in many studies, mainly using Classical Test Theory (CTT). Using Item Response Theory (IRT), this study examines psychometric properties of the original SWLS comprising five items, and its abbreviated versions and possible usage of a shorter response scale in a Czech data sample.

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

V publikci NKC mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zprávy vydává každoročně už od roku 2005. Najdete v ní data o zastoupení žen ve vědě a výzkumu napříč obory i ekonomickými sektory. Získáte také přehled o tom, kolik žen působí ve vedoucích funkcích vědy a výzkumu a jaké jsou genderové platové rozdíly v akademické sféře. Nechybí zde ani mezinárodní srovnání ČR s dalšími zeměmi EU.

Téma: gender, sociologie vědy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Téma: internet, sociální kapitál, životní styl

Typ publikace: nerecenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This article offers insights into eating practices, conceptualising and making of ‘good’ food by people living with chronic disease. Based on ethnographic research focussing on people with Inflammatory Bowel Disease (Crohn’s disease, ulcerative colitis and undefined IBD) in the Czech Republic, we explore what it would mean to conceptualise disability from the non-normative gut.

Téma: zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The article analyses the proliferation of narratives about Covid‐19 as an orchestrated political event among female lifestyleinfluencers on Czech Instagram. As the Covid‐19 pandemic turned even the most basic everyday activities into politicallyloaded questions, the boundaries between lifestyle, domestic, and political content posted by influencers became increas‐

Téma: gender, internet, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Proceedings of the conference on the problem of important trees in the rural landscape of the Czech Republic within the framework of the grant solved by the Faculty of Science of Palacký University in Olomouc. The conference was held on 6-7 October 2022 in Hostětín.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: kapitola v konferenčním sborníkuOddělení: Lokální a regionální studia

Authenticity has become a buzzword for our times. Much of the travel industry is built around the provision of ‘authentic’ experiences, global brands fight to be seen as ‘authentic’ and social media platforms are awash with arguments about the authenticity of this post or that vlogger. But what do we mean by authenticity? And why have these debates grown so dramatically in the last two decades?

Téma: gender, kultura, média

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

In this article, we interpret some of the findings from an extensive explorative qualitative study conducted from April to December 2020 that used semi-structured interviews, interviews with clients of an assistance-providing organisation, and analyses of concrete cases from the period of the first pandemic lockdown in the Czech Republic.

Téma: gender

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The main objective of this study is to examine interest in the implementation of five restorative justice programs as reported by 225 employes of the Prison Service of the Czech Republic and to identify the factors that underpin such interest. The results show that perceived usefulness and familiarity with the program are crucial factors that influence the respondent's interest in program implementation.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Christianity has lost its salience, but customs and traditions maintained their importance in forming national identity in Europe. Using the ISSP National Identity 2003 and 2013 data from 17 European countries, this article tests how the salience of Christianity and sharing of national customs and traditions varies according to the share of Muslim and immigrant population, and whether the association changed across time.

Téma: identita, kultura, náboženství a religiozita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti, Sociální stratifikace

This article reports on a new empirical study evaluating crime concentration at places in a postsocialist city. We use principles of the law of crime concentration at places and the Cambridge Crime Harm Index to measure crime count and crime harm concentration at the level of street segments. The research found differences between crime concentration in a post-socialist city and crime concentration reported by recent studies from US or UK cities.

Téma: důvěra/sociální koheze, kriminalita, město a vesnice, sociální nerovnosti, veřejná správa

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Stránky