Project duration: 
2001 - 2004

Projekt reaguje na pociťovanou potřebu shromažďovat, utřiďovat a efektivně a srozumitelně zveřejňovat informace o výzkumech veřejného mínění. Výsledky výzkumů veřejného mínění jsou pozorně sledovány a aktuálně uveřejňovány v médiích, často se již setkáváme s tím, že se studenti i novináři pídí po konkrétním tématu. Nedostatek zkušeností s daty získávanými sociologickými výzkumy a výzkumy veřejného mínění ze strany laické veřejnosti významně omezují možnosti jejich využití.

Projekt umožňuje financovat rozsáhlejší analýzy dat získávaných v rámci výzkumu Naše společnost, předkládat je širší veřejnosti v podobě, která neztrácí na hloubce a šíři pohledu, navíc přizpůsobené pro čtenáře bez hlubšího sociologického vzdělání. Současně si klade za cíl rozšiřovat všeobecné vzdělání v oblasti sociologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění.

Topics: 
methodology
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 15, zobrazeno 1 - 10)

Kunštát, Daniel (ed.)

The publication is collection of articles and its main aim is to offer complex overview of results of continual surveys made by CVVM SOÚ AV ČR where words such public, public opinion or media are in the centre of theoretical diskursus. Wide social and historical context together with data analyse of concrete survey results create unigue contribution to current topics and questions of public opinion research.

Téma:
media, politics (and political attitudes), sociological data, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Monograph
Červenka, Jan

In its first part the text explains basic substance of cleavages in approach of Lipset and Rokkan to analysis of party systems based on historical and sociological studies of origins of political parties within the system and tries to show some potentialities of using this concept in broader reflection of political parties and their systems. Next parts follow historical development of cleavages and crystallisation of party system in case of Czech Republic.

Téma:
politics (and political attitudes)
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Červenka, Jan

The text analyzes attitudes of Czech public towards the economic transformation and subjective evaluations of some socio-economical aspects in the context of real development of Czech economy after 1989.

Téma:
economics, transformation, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Červenka, Jan

The text analyzes attitudes of Czech public towards the United States and U.S. foreign policy. It shows that mostly critical evaluation of some controversial actions of U.S. government are not going along with negative perception of United States as a country or Americans as people in general and that the criticism of concrete policy or military steps cannot be interpreted as plain anti-Americanism.

Téma:
politics (and political attitudes), public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Červenka, Jan

This text presents an analysis of data of a survey focused on Czech public’s perception of prestige of several selected proffessions.

Téma:
work, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan

The text follows some results of survey related to values and their hierarchy within the Czech society.

Téma:
value orientations, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan

This text presents and analyzes results of a survey, which was concerned on attitudes of Czech public towards Czechoslovak antifascist resistance and evaluation of role of allied armies in the liberation of Europe sixty years after end of World War Two.

Téma:
politics (and political attitudes), public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan
Téma:
public opinion, standard of living
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan
Téma:
public opinion, standard of living
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Kunštát, Daniel

Centre for Public Opinion Research focuses on czech public attitudes to political Parties in its regular surveys. This paper deals with development of Party preferences after Parliament Poll in 2002, when dynamic sections in structure and after Poll development of citizen’s tendency to Parties were only the only changes in sympathy towards both strongest Parties : ČSSD and ODS.

Téma:
value orientations, politics (and political attitudes), public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages

Attached links