Completed project

Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

Project duration: 
2017 - 2020

Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv. Bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů a ve spolupráci se 4 obcemi, dvěma NNO, MPSV a ASZ a na základě zahraniční praxe bude vyvinut a otestován nástroj sebehodnocení a změny obecních systémů ukončování bezdomovectví. V rámci projektu vznikne také udržitelná síť aktérů řešících bezdomovectví.

reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486
Příjemce: R – Mosty, z.s.
Partneři: SOÚ, Platforma pro sociální bydlení
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_124
Název výzvy: Podpora inovačního prostředí

Principal investigator: 
Topics: 
housing
social inequalities
social policy
public policy
public administration
Grant agency: 
Government ministry project

Attached links