Project duration: 
2017 - 2020

Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv. Bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů a ve spolupráci se 4 obcemi, dvěma NNO, MPSV a ASZ a na základě zahraniční praxe bude vyvinut a otestován nástroj sebehodnocení a změny obecních systémů ukončování bezdomovectví. V rámci projektu vznikne také udržitelná síť aktérů řešících bezdomovectví.

reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486
Příjemce: R – Mosty, z.s.
Partneři: SOÚ, Platforma pro sociální bydlení
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_124
Název výzvy: Podpora inovačního prostředí

Principal investigator: 
Topics: 
housing
social inequalities
social policy
public policy
public administration
Grant agency: 
Government ministry project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Kocman, David, Vít Lesák, Barbora Bírová, Jan Snopek, Štěpán Ripka, Matěj Hon, David Valouch, Jakub Čihák, Tereza Stöckelová

Průlomová publikace, ve které organizace Platforma pro sociální bydlení, R-Mosty a Sociologický ústav Akademie věd ČR přináší obcím ucelený návod a podporu, jak řešit bytovou nouzi na svém území.

Dokument má být příručkou, sadou nástrojů a pomocníkem pro ty, kdo se vlastní iniciativou, na základě přání kolegů či nadřízených nebo v reakci na poptávku svých klientů dostanou do pozice řešitelů bytové nouze a chtějí využívat odpovědné, humánní a fungující postupy.

Téma:
housing, standard of living
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication