Other publication
Kocman, David, Vít Lesák, Barbora Bírová, Jan Snopek, Štěpán Ripka, Matěj Hon, David Valouch, Jakub Čihák, Tereza Stöckelová. 2019. „Systémové řešení bytové nouze rodin a jednotlivců na úrovni obcí Náměty a doporučení pro města a obce s vysokou mírou bytové nouze.“ Platforma pro sociální bydlení. Available from: https://www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz/.

Průlomová publikace, ve které organizace Platforma pro sociální bydlení, R-Mosty a Sociologický ústav Akademie věd ČR přináší obcím ucelený návod a podporu, jak řešit bytovou nouzi na svém území.

Dokument má být příručkou, sadou nástrojů a pomocníkem pro ty, kdo se vlastní iniciativou, na základě přání kolegů či nadřízených nebo v reakci na poptávku svých klientů dostanou do pozice řešitelů bytové nouze a chtějí využívat odpovědné, humánní a fungující postupy.

Tým, který tuto příručku vytvořil, se skládá ze sociologů, sociálních pracovníků, terapeutů, úředníků samospráv a státní správy i politiků. Další profese byly přizvány k jejím četným revizím. Jsme přesvědčeni, že příručka není jen projektovou publikací, ale má potenciál opravdu funkčně vést čtenáře skrze použitelné nástroje sociálněbytové problematiky, nabízet ověřené a praktické modely vstupu do sociálního/dostupného obecního bydlení a v neposlední řadě poskytnout minimální právní jistotu řešitelům bytové nouze u lidí, kteří k zajištění standardního bydlení potřebují vstřícnost a profesionální přístup úředníků i pomáhajících profesí.

Share this page