Conferences
24. - 25. 11. 2022

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“ proběhne osobně v Lichtenštejnském paláci na Kampě, ale bude možné ji sledovat také online.

Konference k genderově podmíněnému a sexuálním násilí v akademické sféře

V Praze se sejdou zástupci a zástupkyně národních autorit, vědecko-výzkumných organizací, poskytovatelů finanční podpory na vědu a výzkum a dalších relevantních organizací. Cílem konference je podpořit debatu o opatřeních, která mohou zvýšit ochranu před všemi formami násilí v akademickém prostředí u studentek a studentů a také zaměstnankyň a zaměstnanců zejména v začátcích jejich kariéry.

Součástí konference bude také představení výsledků mezinárodního projektu UniSAFE, na kterém NKC -gendera a věda spolupracuje a který mapuje problematiku genderově podmíněného násilí a postupy k jeho odstranění v akademické sféře napříč 15 zeměmi Evropy.

Registraci a další podrobnosti o konferenci najdete na webu www.gbv2022.eu.

Share this page