Project duration: 
2008 - 2009

Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem přispět k zatraktivnění vědeckých profesí pro ženy a podpořit rovné příležitosti ve výzkumu a vývoji. V návaznosti na činnost Národního kontaktního centra – ženy a věda, z jehož zázemí projekt vychází, si projekt klade za cíl pomocí výzkumu stereotypního přístupu k vědním oborům a analýzy bariér, s nimiž se ženy ve vědě setkávají, vytvořit odborné poznání o současném stavu, na jehož základě bude možné vybudovat nové procesy podporující zapojení žen do VaV. Výzkumný projekt sestává ze tří základních pilířů – 1. vytvoření mentoringového schématu pro dívky středních škol, 2. analýzy zkušeností a vnímání sexuálního obtěžování na vysokých školách a 3. analýzy bariér, s nimiž se setkávají začínající badatelky na úrovni doktorského studia se zaměřením na mobilitu. Projekt je specificky zaměřen na výzkum zejména mladší generace potenciálních vědkyň, protože je to právě toto období, které často rozhoduje o další vědecké dráze a kdy, jak popisuje koncept tzv. děravého potrubí, dochází k největšímu „mizení“ žen z VaV.

 

Kontaktními osobami projektu jsou:

 

Kateřina Šaldová na katerina@zenyaveda.cz a Barbora Tupá na barbora@zenyaveda.cz

Principal investigator: 
Topics: 
gender
sociology of science
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 10, zobrazeno 1 - 10)

Vohlídalová, Marta (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University.

Téma:
gender, sexuality, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Vohlídalová, Marta

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University.

Téma:
gender, sexuality, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vohlídalová, Marta

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University.

Téma:
gender, sexuality, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vohlídalová, Marta, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University.

Téma:
gender, sexuality, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šaldová, Kateřina, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University.

Téma:
gender, sexuality, public policy, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vohlídalová, Marta, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University.

Téma:
gender, sexuality, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vohlídalová, Marta, Tupá, Barbora, Šaldová, Kateřina

The problem of sexual harassment at universities has been “explored” by western and primarily American sociology in the middle of the 1970s. Since then, anti-harassment policies and procedures (including the follow-up victim care) have been established at most of the Anglo-Saxon universities designing how to deal with “harassers” as well as “victims”. In the Czech Republic, an empirical research concerning the issue as well as university anti-harassment policies are still missing.

Téma:
gender, sexuality, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Vohlídalová, Marta

Despite the fact that the problem of sexual harassment at universities has been broadly explored in western and mainly American sociology since the mid-1970s, 1st sociological survey focused on this topic in the Czech Republic was conducted at the turn of the year 2008/2009. The quantitative survey included 700 students and was carried out on a faculty of a university in Prague.

Téma:
gender, sexuality, education
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Vohlídalová, M.
Téma:
gender, parenting, sociology of science
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Other publication
Vohlídalová, M.
Téma:
gender, parenting, sociology of science
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Other publication