Monograph
Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková. 2016. Sólo pro soprán: O ženách v české politice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 239 s. ISBN 978-80-7330-293.

Kniha přispívá k diskusi o podmínkách a okolnostech politické participace žen v ČR. Vychází z aktuálních dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Představuje teoretické přístupy k uchopení problematiky žen v politice, zaměřuje se na zastoupení žen v politice v českém kontextu a na jeho vývoj, na názory a postoje české veřejnosti na ženy v politice a nástroje jejich podpory a věnuje se také životním a pracovním drahám vrcholových političek. Analytickou část knihy doplňuje třináct vybraných rozhovorů s předními političkami, které přinášejí neobvykle otevřenou výpověď o tom, jak se žije ženám v české politice a co obnáší snaha prosadit se v této oblasti. Kromě toho, že tyto rozhovory zprostředkovávají čtenářům a čtenářkám osobní zkušenosti političek s vrcholovou politikou a představují jejich názory, reflexe a životní příběhy v celé své komplexnosti, umožňují také sledovat, jakým způsobem jsou ve vyprávěních zachyceny vlivy různých strukturálních omezení a bariér, jak tyto bariéry působí na životní příběhy političek a na jejich volby a jak je aktérky samy reflektují a prožívají.

Share this page

Attached files

AttachmentSize
PDF icon solo_pro_sopran_na_web_soc.cas_.pdf18.02 MB