Project duration: 
2004 - 2008

Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela jasné, co se vlastně pojmem koheze, soudržnost, případně solidarita přesně míní, ani jak jej vhodně uplatňovat v řídící praxi. Praktický tlak na zodpovězení této jedné z nejvážnějších otázek politické praxe i společenských věd je enormní. Předkládaný projekt má ambici na tuto otázku co nejlépe odpovědět s ohledem na konkrétní historickou situaci a vývojovou dynamiku české společnosti.

Projekt má tři obecné hlavní cíle a části: 1. část věnovanou České republice, 2.část věnovanou srovnání situace v České republice s jednotlivými zeměmi EU, 3.část implementační, věnovanou inovacím institucí a opatření ve veřejné a sociální politice. V prvé a druhé analytické části půjde o spolehlivé poznání stavu a proměn soudržnosti současné české společnosti jak na mikro-, mezo-, tak i makroúrovni, a o formulování prognóz důsledků předpokládaných technologických, hospodářských a sociálně kulturních změn na stav koheze české společnosti v příštích 10-20 letech. Třetí část vyústí do souboru konkrétních návrhů strategických změn řídící praxe podporujících sociální a kulturní soudržnost.

Vedoucím projektu je Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., který spolu se svými kolegy z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK představuje garanta a řešitelskou stranu. Naše oddělení Studií sociální struktury SOÚ AV ČR patří, podobně jako vybraní výzkumníci z FSV UK v Praze a FSS MU v Brně, ke spoluřešitelům. Vedoucí jednotlivých týmů, které budou pracovat na projektu, patří k mezinárodně uznávaným českým vědcům.

Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba řešení projektu: 2004 - 2008

Principal investigator: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 23, zobrazeno 1 - 10)

Tuček, Milan (ed.)

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
trust/social cohesion, value orientations, legitimacy, social capital, social inequalities, public policy
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Monograph
Bayer, Ivo, Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
trust/social cohesion, value orientations
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Chapter in monograph
Tuček, Milan

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
social inequalities, sociological data, standard of living
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Tuček, Milan

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
elites, value orientations, social inequalities, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Tuček, Milan

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
value orientations, legitimacy, civil society, social inequalities, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Chapter in monograph
Špaček, Ondřej, Jana Vobecká

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
value orientations, civil society, social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří, Julia Häuberer

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Téma:
social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Lebeda, Tomáš, Jindřich Krejčí

The chapter provides an overview of Czech election survey research and comments the issues relating to the quality and the use of results. It is focused on the pre-elections polls conducted before 2006 elections. It evaluates the quality of survey agencies work and (in)correctness and (in)accuracy of the results interpretations in some media.

Téma:
media, politics (and political attitudes), elections (and polls)
Oddělení:
Political Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph
Šafr, Jiří, Markéta Sedláčková

This study reports on the results of the study “The Image of Science in Czech Public Opinion”, which was conducted by the Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic in February 2006 as a part of “Our Society”, a continuous public opinion research project.

Téma:
social capital
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Monograph
Tuček, Milan (ed.), Ivo Bayer, Lumír Gatnar, Pavel Machonin, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr, Ondřej Špaček

This publication is based on the results of project research and is aimed at being more than just a volume of studies by individual authors. The introductory, theoretical chapter, devoted to a discussion of concepts of research on social solidarity (J. Šafr, M. Sedláčková, (with a supplement by P. Machonin)), is followed by a series of empirically based studies that deal successively with how social solidarity is interpreted by the Czech public (J. Šafr), values (O. Špaček) and norms (L.

Téma:
trust/social cohesion, social capital, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Monograph

Pages