Vydáno: 1. 11. 2019
Z médií
V posledních týdnech bylo rušno kolem Marcely Linkové, vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda, které je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

Akademický a univerzitní server Times Higher Education přinesl zprávu o návrzích z pera projektu H2020 GENDERACTION, které začátkem předchozího týdne Marcela Linková přednesla na právě proběhlé konferenci finského předsednictví EU o genderové rovnosti Research and Innovation Excellence through gender equality: New pathways and challenges. Mezi návrhy se objevila napříkad povinná integrace genderové dimenze v obsahu výzkumných a inovačních projektů financovaných z programu Horizont Evropa, zavedení dočasných kvót na manažerských a rozhodovacích pozicích na univerzitách a ve výzkumných institucích nebo zavedení certifikačního systému, jako je Athena Swan ve Velké Británii a Irsku. Více se dočtete ve článku Call for Athena SWAN to be rolled out across Europe, ke kterému získáte přístup po bezplatné registraci.

O pár dní později Marcela Linková publikuje článek Nemůžeme být lídři a přitom plýtvat potenciálem žen, v němž se zaměřuje na téma rovnosti žen a mužů ve vědě v souvislosti s Inovační strategií České republiky. „Jednou z výzev, které s inovační kapacitou korelují, ale dosud se o ní hovořilo jen v menší míře – rozhodně u nás – je rovnost žen a mužů. Ukazuje se totiž, že země, které jsou schopnější využívat vzdělání a profesní potenciál žen, mají také vyšší inovační výkonnost a dosahují lepších výsledků výzkumné práce,“ píše Linková a dodává, že z výpočtů provedených v rámci projektu GENDERACTION vyplývá, že existuje silná korelace mezi rovností a výzkumným výkonem. Podle ní je například v tuzemské vědě zásadním faktorem „neschopnost a neochota naší politiky VaVaI a výzkumných organizací a grantových agentur vytvářet odpovídající pracovní podmínky pro pracující rodiče, a zejména tedy vědkyně matky. Zcela mimo oblast zájmu zůstává až dosud oblast výzkumu a inovací v podnikatelském sektoru“. Více na webu vědavýzkum.cz.

V neposlední řadě byla Linková hostkou pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. V rozhovoru se například zmiňuje o urážkách na adresu švédské klimatické aktivistky Grety Thunberg: „Oni (muži) se podle mě bojí toho, že je tady mladá holka, která nemá strach říct svůj názor. Stoupne si a řekne, co si myslí. My na to nejsme zvyklí. Tady v Čechách je jen málo výjimečných žen, které se nebojí tohle dělat ve veřejném prostoru.“ Celý, bezmála půlhodinový rozhovor, je k dispozici online:

Sdílejte tuto stránku