Z médií
Vydáno: 22. 7. 2019

Dudová a Hašková: „Jednodětné rodiny nejsou moderním fenoménem a rodiče jedináčků zpravidla nejsou pohodlní sobci“

Socioložky Radka Dudová a Hana Hašková z oddělení Gender & sociologie byly osloveny týdeníkem Květy v tématu jedináčků.

Ilustrace: Pixabay.com

Ačkoliv je podle Hany Haškové pro většinu lidí stále ideální mít dva potomky, roste počet jedinodětných rodin. Doplňuje také data z European Values Study z roku 2017: „Z nich vyplývá, že za ideálních podmínek by právě jedno dítě chtěla mít zhruba pětina lidí ve věku 18–29 let.

Hašková, která se mimo jiné zabývala fenoménem rodičovství, bezdětnosti a péče, boří mýtus o jedináčkovství jako moderním fenoménu.


Podíl bezdětných žen nebo žen s jedním dítětem se významně zvýšil již mezi ženami, které se narodily na konci 19. a na začátku 20. století a byly to právě tyto ženy, které byly nejvíce zasaženy událostmi první světové války a hospodářské krize ve 30. letech. Podle ní „více než pětina žen, narozených v letech 1890–1904, se ani jednou nestala matkou a hranici 20 % prolomily také ženy narozené v  letech 1895–1914 s jedním dítětem“, v následujících letech však tyto podíly klesaly a nejvíce se prosadil dvoudětný model mezi ženami narozenými v 50. letech a první polovině 60. let. „Nad 20 % opětovně vzrostl podíl matek jedináčků až v generacích žen, které se narodily na konci 60. let 20. století,“ dodává Hašková.

Radka Dudová doplňuje, že podle výzkumu jednodětných rodin, na kterém s Haškovou spolupracovala, „většina dotázaných plánovala mít více dětí, ale životní události je postupně dovedly k  tomu, že si druhé dítě nepořídili“.  Často se tedy nejedná o rozhodnutí, ale spíše výsledek životní situace – například problémy ve vztahu, zdravotní problémy jednoho z partnerů nebo nebo usoudili, že bude rozumnější druhé dítě nemít. To vyvrací mýtus, že by rodiče jedináčků byli zpravidla pohodlní sobci. „Dále také pracovní vytížení. To vede často k odkládání narození prvního dítěte a pak již druhé ‚nestihnou‘, v některých případech začali respondenti po narození prvního dítěte podnikat a poté si již neuměli představit, jak by zvládli druhé. To se týkalo hlavně žen, které věděly, že zejména na nich by spočívala většina povinností ohledně péče,“ dodává Dudová.

Ve článku, který se svolením redakce týdeníku Květy zprostředkujeme v plném rozsahu ve formátu PDF, také naleznete několik souvislostí, jež vyplynuly z dosud posledního sčítání lidu v roce 2011:

  • jedno dítě má více rozvedených/ovdovělých a svobodných žen než těch sezdaných,
  • více žen s jedním potomkem je mezi vysokoškolačkami a ženami s maturitou,
  • nejvíce jednodětných se vyskytuje mezi umělkyněmi, modelkami a sportovkyněmi,
  • více matek s jedním dítětem je ve větších obcích.

Připojené soubory