Z médií
Vydáno: 19. 7. 2019

Guasti et al.: „Aktivní občanská společnost může zabraňovat erozi demokracie“

Politoložka Petra Guasti z oddělení Sociologie politiky publikovala dalšími dvěma autory – Lenkou Buštíkovou z Arizona State University a Michaelem Bernhardem z University of Florida – článek věnovaný výzkumu eroze demokracie, který ukazuje, že v případě, kdy technokratický populismus podkopává liberální demokracii, mohou občanské protesty zabraňovat erozi demokracie.

Chris Slupski for Unsplash.com

Text Czech protesters are trying to defend democracy, 30 years after the Velvet Revolution. Can they succeed?, který vyšel v sekci Monkey Cage elektronické verze deníku The Washington Post, reaguje na nedávnou demonstraci na pražské Letenské pláni, směřovanou zejména proti současné vládě Andreje Babiše. Autoři popisují okonosti protestů a představují koncept odpovědnosti liberálních institucí. Ta má dvě formy: horizontální, která představuje brzdy a protiváhy uplatňované různými vládními institucemi, a vertikální, kdy se voliči rozhodnou, zda znovu zvolí stávající držitele moci. Podle autorů ale občanská společnost také může bránit vládu práva prostřednictvím protestu. Současný občanský protest v Česku je tak třeba chápat jako snahu o využití třetí metody, a sice sociální odpovědnosti. Funguje však tato metoda?

Na základě odpovědí více než 3 tisíc expertů bylo v rámci projektu Varieties of Democracy (V-Dem) možné sesbírat širokou škálu nových demokratických indikátorů, včetně občanského aktivismu a občanské společnosti, a zaměřit se právě na zmíněnou otázku. Ukázalo se, že když se do veřejného dění zapojuje občanská společnost, může to zabránit erozi demokracie. Aktivní a angažované občanské společnosti vytvořily v tomto i v předchozím století trvalejší demokracie, mohou také ovlivňovat zahraniční politiku a zabraňovat válkám.

Celý článek je k dispozici online, o výzkumu napsali také v Democracy Digest. V The Washington Post v minulosti publikoval rovněž náš politolog Lukáš Linek, na jehož článek ostatně autoři navazují.

--

Petra Guasti je hodnotitelkou projektu V-Dem. V nedávné době byla Sociologickým ústavem AV ČR vydána kniha Democracy Under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement, na které se podílela jako autorka a editorka a v níž jsou představeny různé konceptuální rámce a přístupy ke studiu demokracie, která se dnes zdá být celosvětově spolu se svými institucemi jako svobodný tisk, občanská společnost a právní systém pod stále větším tlakem.

Lenka Buštíková bude v akademickém roce 2019/2020 hostující výzkumnicí v oddělení Sociologie politiky, kde se bude spolu s Petrou Guasti věnovat výzkumu technokratického populismu.