Vydáno: 20. 5. 2014
Tiskové zprávy

Praha, 20. 5. 2014 - Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pro dnešní den vybral téma budoucí podoby Evropy na základě dat z volební kalkulačky EUvox 2014. Jedná se o celoevropskou volební kalkulačku, vícejazyčnou on-line aplikaci, která poradí ohledně toho, jak hlasovat v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se v ČR uskuteční mezi 23. a 24. květnem 2014

http://www.euvox.eu/cz/

https://www.facebook.com/euvox2014.cz

Data

Výstup je založen na odpovědích uživatelů EUvox volební kalkulačky (euvox.eu) ke dni 19.5. Celkový počet uživatelů byl 23 tisíc. V EUvox kalkulačce uživatelé na pětibodové škále udávali míru souhlasu zaprvé s tvrzením, zda by Evropská unie měla mít jednotnou zahraniční politiku, a to i za cenu omezení možnosti jednotlivých států jednat nezávisle na EU, a za druhé s tvrzením, zda evropská integrace zašla příliš daleko. Zároveň uživatelé odpovídali na otázku, pro kterou stranu se chystají ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat.

České politické strany se liší v tom, jakou mají představu o budoucím uspořádání Evropské unie. Na jedné straně stojí strany, které podporují další integraci Evropské unie. Mezi nimi jsou Strana zelených, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Zelení a lidovci se nebrání další politické integraci a budování společných vojenských struktur. ČSSD by ráda prosazovala i integraci v sociální oblasti. TOP 09 souhlasí s jednotnou zahraniční politikou EU.

Na opačném pólu stojí Svobodní a ODS. Svobodní jsou pro dobrovolnou spolupráci států bez toho, aby existovalo centrum, které bude regulovat podnikání. Svobodní dokonce požadují referendum o vystoupení ČR z EU. ODS preferuje evropskou integraci pouze v podobě jednotného trhu bez byrokratických překážek podnikání. Úsvit požaduje, aby se o každém předání státní suverenity na orgány EU rozhodovalo formou referenda. Pozice KSČM ve vztahu k další evropské integraci není úplně zřejmá. Stejně tak u Pirátů není jasné, zda podporují další prohlubování evropské integrace, či ne.

Analýza

Na základě odpovědí uživatelů volební kalkulačky EUvox si lze udělat představu o tom, zda voliči, kteří se chystají zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, podporují jednotnou zahraniční politiku EU a zda podporují pokračování evropské integrace. Největší stoupenci jednotné zahraniční politiky jsou mezi očekávanými voliči Strany zelených, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a hnutí ANO. Největší odpůrci společné zahraniční politiky jsou mezi očekávanými voliči Svobodných (více než 80 procent jejich stoupenců je proti); kolem 60 procent odpůrců lze nalézt i mezi očekávanými voliči Úsvitu, ODS a KSČM. Očekávaní voliči Pirátů jsou v otázce, zda by EU měla mít jednotnou zahraniční politiku, rozpolceni. Uživatelé kalkulačky EUvox, kteří deklarují, že budou ve volbách do EP hlasovat pro ANO, ve více než polovině případů podporují jednotnou zahraniční politiku EU i za cenu omezení jednotlivých států jednat nezávisle na EU.

Postoje k jednotné evropské zahraniční politice (v %)

Vzhledem k celkovému postoji k evropské integraci jsou voliči jednotlivých stran seřazeni velmi podobně. Podle očekávaných voličů Svobodných, Úsvitu, ODS a KSČM zašla evropská integrace příliš daleko. Naopak podle výrazné většiny očekávaných voličů SZ, TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL by evropská integrace měla pokračovat. Nejvíce proevropské voliče má SZ. Voliči, kteří ve volební kalkulačce EUVOX deklarovali, že budou hlasovat pro Piráty a ANO, mají téměř shodný postoj k pokračování evropské integrace: polovina si myslí, že by měla pokračovat, třetina, že už by neměla pokračovat a zbytek neví.

Postoje k evropské integraci (v %)

 

Kdo to dělá?

Aplikace EUvox 2014 byla vytvořena ve spolupráci dvou zkušených organizací, které tyto aplikace vyvíjejí: Kieskompas a Preference Matcher. EUvox 2014 je financována prestižními institucemi Open Society Foundation – Iniciativa pro Evropu (Soros Foundation) a generálním ředitelstvím pro komunikaci Evropského parlamentu. EUvox 2014 navazuje na volební kalkulačku EU profiler, která radila voličům, jak hlasovat, při volbách do EP v roce 2009. V neposlední řadě se na volební kalkulačce podíleli odborníci ze všech 28 členských států EU. Kalkulačka EUvox 2014 je k dispozici ve všech jazycích Evropské unie od 24. 4. 2014. Odborným garantem za vývoj kalkulačky za Českou republiku je politolog Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jak to funguje?

EUvox 2014 je nezávislá a uživatelsky jednoduchá webová aplikace, která umožňuje voličům, aby na základě svých politických názorů na klíčové volební otázky dostali odpověď, ke které politické straně se nejvíce přibližují. Uživatel kalkulačky vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s 30 tvrzeními a na základě výpočtů se mu ukáže vzdálenost k jednotlivým stranám a jeho pozice v politickém spektru. Politické strany jsou umisťovány do grafu na základě analýzy programů stran či jiných veřejných programových prohlášení. Tuto analýzu provádí akademičtí pracovníci a experti v oboru. Za Českou republiku analýzy provádí Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Otto Eibl z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Uživatelé se také mohou podívat na informace, které jsou k dispozici ke každé politické straně, a srovnat své postoje s postoji stran.

A k čemu nám budou výsledky?

EUvox volební kalkulačka pomáhá svým uživatelům provádět informovaná volební rozhodnutí. Kalkulačka nejenže ukáže procentní shodu mezi uživatelem a jednotlivými stranami na důležitých politických tématech, ale poskytne i řadu dalších důležitých informací, jako například postoje jednotlivých stran k vybraným otázkám či postavení uživatele v politickém prostoru.

EUvox kalkulačka může být zároveň využita pro akademické výzkumy a pro informativní výstupy o politických preferencích již v průběhu volební kampaně. Pomocí volební kalkulačky EUvox je možné například zjistit, zda se voliči rozhodují spíše podle vnímání představitelů stran a jejich kompetence, na základě jednotlivých témat nebo podle toho, jaké programové pozice preferují voliči z rozdílných pozic politického spektra či voliči jednotlivých stran.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace:

Mgr. Michaela Vojtková, vedoucí Tiskového a edičního oddělení

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Jilská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, tel.: +420 777 068 338

e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz

 

 

Sdílejte tuto stránku