Z médií
Vydáno: 17. 1. 2019

Lux a Sunega: "Vznikající trvalé bariéry v oblasti bydlení mohou prohloubit majetkové nerovnosti a vytvořit významný mezigenerační konflikt"

Socioekonomové z oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR Petr Sunega a Martin Lux představili svůj výzkum v dnešním vydání Hospodářských novin. Reagovali tak na poptávku po článku "Rovní v příjmech, nerovní v majetku? Nerovnosti ve vlastnickém bydlení v ČR", který vyšel v posledním loňském čísle Sociologického časopisu / Czech Sociological Review.

Novinový článek se věnuje tématu majetkových nerovností (majetek je zastoupen hodnotou byt/domu, v němž lidé žijí) a jejich srovnání s příjmovými nerovnostmi v kontextu zvyšující se nedostupnosti vlastnického bydlení. Sunega s Luxem upozorňují na skutečnost, že rozdíly v hodnotě bytů a domů chudších a bohatších domácností jsou ještě větší než rozdíly v jejich příjmech, a to dokonce jedenapůlkrát. Zároveň je pravděpodobné, že s ohledem na demografický vývoj a stagnaci v oblasti důchodové reformy se nůžky mezi sociálními skupinami budou do budoucna spíše dále rozevírat.

Ve zmíněném textu publikovaném v Sociologickém časopise, autoři varují před vytvořením trvalých bariér v oblasti bydlení, když píší, že „historický řetězec transferů uvnitř rodiny a nemožnost některých rodin do něj ,naskočit' pak může vést k situaci, že vznikne skupina domácností do značné míry předurčených k tomu, že jejich potomci a potomci jejich potomků budou mít nízkou šanci stát se kdykoliv v budoucnu vlastníky svého bydlení. Pokud navíc dojde k přerušení mezigeneračních transferů, například u části populace z důvodu nedostatečných starobních důchodů a nutnosti využít bohatství v podobě vlastního bydlení pro uspokojení vlastní spotřeby, pak se může stát, že se tyto majetkové nerovnosti dále prohloubí, dopadnou na větší část mladé generace a vytvoří významný mezigenerační konflikt".

Zároveň se ukazuje, že majetek bohatších lidí se zhodnocuje rychleji, podle Sunegy a Luxe se tak významně prohlubují majetkové nerovnosti. Majetkovou nerovnost ovlivňují regionální rozdíly v cenách nemovitostí a jejich vývoji v čase i generační rozdíly. Do středního věku se dostává generace, která většinou nemohla využít zvýhodněné privatizace obecních bytů nebo výhodnějších podmínek pro získání vlastního bydlení před rokem 1989 a nepomůže-li jim dnes se získáním bytu rodina, jsou ve značné nevýhodě.

Celý článek z HN si můžete přečíst zde.

Připojené soubory