Ostatní
Vydáno: 11. 2. 2020

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě představuje úspěšné mladé vědkyně

Oddělení NKC - gender a věda při příležitosti dnešního Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, vyhlášeného v roce 2015 Valným shromážděním OSN, připravilo sérii rozhovorů se studentkami do 25 let, které mají nakročeno k úspěšné vědecké kariéře.

Součástí kampaně, která probíhá od 1. do 11. února 2020 na sociálních sítích (Facebook, Twitter a Instagram), je také výzva určená vědkyním, vědcům, výzkumným institucím, vysokým školám, studujícím i široké veřejnosti, aby se zapojili a přispěli sdílením jmen a hlavně úspěchů mladých studentek s hashtagem #HolkyVeVědě. Dále vznikla také on-line galerie pracovních stolů studentek. Výše zmíněné rozhovory naleznete spolu s dalšími informacemi na webu www.genderaveda.cz.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na sklonku roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu. „Genderové stereotypy, slabá pozornost úspěšným vědkyním, které mohou sloužit jako vzor, a nedostatečná nebo dokonce nepřející atmosféra v akademickém a vědeckém prostředí. To jsou pravděpodobně hlavní příčiny nízkého zastoupení žen ve vědě. Nemůžeme si dovolit plýtvat potenciálem poloviny lidstva,“ říká šéf Organizace spojených národů António Guterres.

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR bylo mezi prvními organizacemi, které Den žen a dívek ve vědě české veřejnosti připomněly. V prvním ročníku v roce 2016 byly osloveny známé osobnosti ze světa vědy s dotazem, proč je potřeba takový den v roce slavit. V roce 2017 proběhla vzpomínka na oblíbené vědkyně, vysokoškolské pedagožky a myslitelky, na ženy, které nás inspirovaly, v roce 2018 se kampaň zaměřila na vynálezy a inovace a minulý ročník byl věnován vědkyním, které v předchozím roce přispěly k rozvoji české i světové vědy. „Letošní ročník jsme se rozhodly zaměřit na mladé studentky a začínající vědkyně. Chceme ukázat jejich úspěchy a motivovat pro vědeckou profesi další dívky. Stojí před námi spousta výzev, a je proto potřeba, aby vznikající řešení odpovídala i ženské zkušenosti a potřebám. Vyšší zastoupení žen ve vědecké profesi v tomto pomůže,“ říká Marcela Linková, vedoucí oddělení.