Vydáno: 12. 12. 2012
Nové publikace

Tereza Stöckelová

Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti? O vztahu sociálních věd a společnosti

 

Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď české vědní politiky na ni se však pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obchodovatelné patenty či licence, jež mají přispět ke konkurenceschopnosti ekonomiky.

Tato studie je pojednáním o působení sociálních věd ve společnosti, které polemizuje s takto zjednodušujícím pojetím. Rozvíjí teoretickou perspektivu vycházející z vědních studií a rozebírá různé formy a konkrétní případy takového působení, především co se týče sociologie a ekonomie.

Autorka ukazuje, že je toto působení významnější a mnohostrannější, než se obvykle předpokládá nejen ve veřejné debatě a vědní politice, ale i v samotné akademické obci. Může podporovat určité směřování společnosti a oslabovat jiné, a je proto vždy v širokém smyslu slova politické. A nemusí být vždy pozitivní a neproblematické. Je proto nutné pokládat si otázku po možnostech veřejné vykazatelnosti a demokratické účasti ve vztahu k vytváření a využívání sociálněvědního poznání a experimentovat s jejich novými formami. V úvahách o přínosech vědy a její společenské hodnotě nesmí jít o jednosměrné působení vědy na společnost, ale komplexní pohyb vědění ve společnosti.

 

  • Žijí sociální vědy ve slonovinové věži nebo jsou pro společnost užitečné? A mohou být pro ni nebezpečné?
  • Slouží sociální vědy politicko-ekonomické moci nebo ji mohou podrývat?
  • Mohou a mají být sociální vědy demokratické?

 

 

 

ISBN: 978-80-7419-095-7
Počet stran: 111

Vazba: brož.

Vydání: první

Datum vydání: 11/2012

Počet kusů na skladě: 500

Distribuce:

http://www.slon-knihy.cz/

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky