Vydáno: 21. 1. 2022
Z médií

Už počtvrté bude NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR koordinovat evropský projekt financovaný z rámcového programu. Nový projekt GENDERACTIONplus tak naváže na předchozí úspěšný projekt GENDERACTION, který skončil v září 2021. Ten prohlásila Evropská komise za jeden z důležitých příspěvků k genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru.

NKC - gender a věda slaví 20 let od svého založení

„Oproti GENDERACTION bude nový projekt platformou pro spolupráci nejen ministerstev a vládních agentur, ale také grantových agentur. Právě ony hrají v současném systému výzkumu a inovací velkou úlohu při nastavování pravidel pro žadatele o veřejné prostředky. Zaměříme se na vytvoření nástrojů, které vládám a grantovým agenturám pomohou v prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích. Jedním z nich bude například metodika pro vyhodnocování účinnosti plánů genderové rovnosti. Je skutečně velkým privilegiem mít na starosti takto velké konsorcium a pevně věřím, že zúročíme naše předchozí koordinátorské zkušenosti,“ doplnila k novému projektu jeho koordinátorka a vedoucí NKC Marcela Linková.

Projekt GENDERACTIONplus bude probíhat do roku 2024 a zapojí se do něj 23 členských států EU a další tři přidružené státy. Cílem projektu je přispět k prosazování genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru, a to koordinací politik a také tvorbou doporučení pro národní státy. V projektu navážou spolupráci dva typy institucí, jednak ty, které jsou v jednotlivých zemích zodpovědné za genderovou rovnost ve vědě a výzkumu, a pak hlavní národní grantové agentury. Konkrétně se projekt zaměří na pět témat: inkluzivita a intersekcionalita, genderově podmíněné násilí, genderová dimenze ve výzkumu, inovacích a vzdělávání, monitoring a vyhodnocení aktivit zaměřených na rovnost v rámci Evropského výzkumného prostoru a také systém monitoringu a evaluace institucionální změny prostřednictvím plánů genderové rovnosti.

V těchto klíčových oblastech získají jednotlivé země podporu při tvorbě a nastavování svých strategií a politik. GENDERACTIONplus se zaměří také na to, aby se výstupy z této spolupráce staly součástí národní plánů i plánů EU. Předchozí projekt GENDERACTION tak například přispěl k přípravě Lublaňské deklarace genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích. Tu do současné doby podpořilo 37 zemí a Evropská komise.

Sdílejte tuto stránku