Vydáno: 17. 1. 2006
Nové publikace

Kunštát, Daniel (ed.) 2006. České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Publikace je souborem odborných statí, který si klade za cíl poskytnout komplexní přehled o výsledcích kontinuálních výzkumů veřejného mínění prováděných CVVM SOÚ AV ČR, a to na pozadí teoretického diskurzu pojmů jako veřejnost, veřejné mínění či média a s přihlédnutím k základním metodologickým otázkám.

Širší společenský a historický kontext tvoří ve spojení s analýzami dat z konkrétních šetření v českém prostředí unikátní příspěvek k aktuálním tématům i otázkám výzkumu veřejného mínění.

Kniha je určena především profesionálním uživatelům výstupů výzkumů, tj. zejména novinářům, sociologům a politologům. Důraz na vysvětlení terminologie a metod, stejně jako přehledné uspořádání textů však ocení též studenti a učitelé společenskovědních oborů.

 

 

Obsah:

Úvod

Daniel Kunštát

I. Teoretické a metodologické aspekty výzkumů veřejného mínění

 

1. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe. (Několik poznámek)

Jiří Šubrt

2. Standardizované dotazování: kognitivní a komunikační aspekty

Jiří Vinopal

3. Lazarsfeldova metodologie pro výzkum veřejného mínění

Hynek Jeřábek

 

II. Média a veřejnost

 

1. Veřejnost a politika v mediované demokracii. Poznámky k roli médií ve veřejné sféře

Markéta Škodová

2. Agenda-setting. Teoretická východiska

Vlastimil Nečas

3. Agenda-setting. Případová studie

František Kalvas

4. Důvěra v média

Gabriela Šamanová

 

III. Strany a voliči

1. Současný stranický systém z perspektivy konfliktních linií

Jan Červenka

2. Stranická identifikace českých voličů

Daniel Kunštát

 

IV. Názory na otázky zahraniční politiky

1. Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Naděžda Horáková

2. Středoevropské sousedství v perspektivě veřejného mínění

Daniel Kunštát

3. Rozdělují nás Spojené státy nebo jejich zahraniční politika?

Jan Červenka

 

V. Reflexe sociálně-ekonomických témat

1. Veřejné mínění a ekonomická transformace v ČR

Jan Červenka

2. Pracovní hodnoty a postoje v české společnosti

Naděžda Horáková

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky