Vydáno: 16. 5. 2014
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., bude každý den do eurovoleb představovat jedno z volebních témat na základě dat z volební kalkulačky EUvox 2014. Jedná se o celoevropskou volební kalkulačku, vícejazyčnou on-line aplikaci, která poradí ohledně toho, jak hlasovat v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se v ČR uskuteční mezi 23. a 24. květnem 2014.

 

 

 

http://www.euvox.eu/cz/

https://www.facebook.com/euvox2014.cz

 

Prvním tématem je islám. Názory na jedno z nejrozšířenějších světových náboženství jsme zachytili prostřednictvím odpovědí na otázku, zda Islám představuje hrozbu hodnotám české společnosti. Analýzu provedl politolog Lukáš Linek.

 

Během volební kampaně se jednotlivé strany, zejména lídři a lídryně kandidátek do EU, vyjadřovali k potenciální hrozbě, kterou by mohl islám a imigrace jeho stoupenců představovat pro Českou republiku. Příkladem rozdmýchávání nenávisti a strachu jsou například volební plakáty hnutí Úsvit přímé demokracie, na kterých bílá ovce vykopává z české vlajky černou ovci s heslem „práci našim, ne imigrantům“, stejně jako vystupování bývalé lídryně Kláry Samkové v různých debatách, například v debatě, která byla součástí akce Masarykovy debaty s názvem Imigrace jako hrozba pro Evropu? (Zdroj: http://respekt.ihned.cz/c1-62133170-masarykovy-debaty-imigrace-jako-hroz...)

 

Dalším, kdo se zapojil do veřejné debaty, byl lídr kandidátky do Evropského parlamentu Pavel Svoboda. Program lidoveckého kandidáta byl „optimalizován“, když byla programu strany stažena věta „Nechceme Evropu plnou nepřizpůsobivých imigrantů, kteří na předměstí pálí auta, prodávají drogy a zanášejí k nám mj. radikální islamismus.“ K autorství věty, která „po anglicku" zmizela z textu na stránkách křesťanských demokratů, se však později přihlásil Tomáš Zdechovský, který je trojkou na lidovecké kandidátce: „Autor té věty jsem já a stojím si za ní. Když tu chce někdo žít, musí respektovat naše pravidla,“ sdělil pro server iDnes.cz. (Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lidovci-potichu-z-programu-stahli-vetu-proti-imig...)

 

Politolog Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., doplňuje: „Takovéto výroky a akce nejsou náhodné. Politické strany a hnutí je používají zejména proto, že obecně má každá společnost strach z neznámého. Šíření strachu a nenávisti k islámu je u nás posilováno hlavně díky tomu, že česká společnost nemá žádnou přímou negativní zkušenost s již zmíněným islámem.“

 

Ilustrace: Otevřeně rasistické a xenofobní plakáty extremistických evropských stran - německé NPD a švýcarské SVP, a jimi inspirované předvolební plakáty české Národní strany a Hnutí Úsvit (koláž: Romea.cz)

Zdroj: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/hnuti-usvit-tomia-okamury-rozjelo-s...

Analýza

Na základě odpovědí uživatelů volební kalkulačky EUvox si lze udělat představu o tom, jak vnímají voliči jednotlivých stran islám a zda jej pociťují jako hrozbu pro českou společnost. Celkově více než polovina uživatelů EUvox kalkulačky pociťuje islám jako hrozbu pro českou společnost; pro necelou třetinu islám žádnou hrozbu nepředstavuje.

Voliči jednotlivých stran, kteří použili volební kalkulačku EUvox, se v postoji k islámu podstatně odlišují. Mezi voliči Strany zelených islám nevyvolává téměř žádné negativní emoce. Naopak voliči Úsvitu, Svobodných, ODS a částečně i ANO považují islám za hrozbu české společnosti. Voliči TOP09, ČSSD a Pirátů sice vnímají islám jako částečnou hrozbu české společnosti, ale ne v takové míře jako voliči pravicových a populistických stran.

Souhlas / nesouhlas s tvrzením, zda Islám představuje hrozbu hodnotám české společnosti podle volebních preferencí (v %)

Vnímání hrozby islámu pro českou společnost je výrazně věkově podmíněno. Starší voliči mají mnohem větší strach z islámu než mladí voliči. Zatímco mezi uživateli volební kalkulačky ve věku 18-29 let vnímá islám jako hrozbu necelá polovina (44 %), ve věkové skupině nad 60 let je to 70 %. Věková podmíněnost vnímání islámu jako hrozby se týká voličů všech stran. Mladší voliči všech stran vnímají islám jako menší hrozbu než starší voliči těchto stran s výjimkou voličů Úsvitu, pro něž islám představuje hrozbu bez ohledu na jejich věk. Zjednodušeně lze říci, že například mladí voliči ČSSD se islámu bojí jako průměrný volič SZ a starší voliči ČSSD se jej obávají stejně jako volič ODS, ANO či Svobodných. Zaměření Úsvitu na zdůrazňování nebezpečí islámu a obecně migrace jako důležitého volebního tématu rezonuje s postoji jeho voličů.

Pro porovnání výsledky z ostatních zemí EU

Celoevropské srovnání ukazuje, že čeští uživatelé kalkulačky EUvox zastávají postoje, které lze označit za nejméně tolerantní vůči islámu. Islám je v ČR za hrozbu považován mnohem více než třeba ve Francii či Nizozemí, jejichž obyvatelstvo má přímou zkušenost se soužitím stouto náboženskou menšinou.

Souhlas / nesouhlas s tvrzením, zda Islám představuje hrozbu hodnotám dané země či regionu (v %)

Z výsledků je zřejmé, že se Evropa islámu bojí. Prakticky po celé Evropě se nemalé skupiny voličů domnívají, že islám ohrožuje jejich kulturní tradice. Ve Španělsku, Itálii, Maďarsku, Slovinsku a Rakousku je podíl respondentů, kteří se cítí ohroženi islámem nejnižší (pod 30 procent).

Kdo to dělá?

Aplikace EUvox 2014 byla vytvořena ve spolupráci dvou zkušených organizací, které tyto aplikace vyvíjejí: Kieskompas a Preference Matcher. EUvox 2014 je financována prestižními institucemi Open Society Foundation – Iniciativa pro Evropu (Soros Foundation) a generálním ředitelstvím pro komunikaci Evropského parlamentu. EUvox 2014 navazuje na volební kalkulačku EU profiler, která radila voličům, jak hlasovat, při volbách do EP v roce 2009. V neposlední řadě se na volební kalkulačce podíleli odborníci ze všech 28 členských států EU. Kalkulačka EUvox 2014 je k dispozici ve všech jazycích Evropské unie od 24. 4. 2014. Odborným garantem za vývoj kalkulačky za Českou republiku je politolog Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

Jak to funguje?

EUvox 2014 je nezávislá a uživatelsky jednoduchá webová aplikace, která umožňuje voličům, aby na základě svých politických názorů na klíčové volební otázky dostali odpověď, ke které politické straně se nejvíce přibližují. Uživatel kalkulačky vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s 30 tvrzeními a na základě výpočtů se mu ukáže vzdálenost k jednotlivým stranám a jeho pozice v politickém spektru. Politické strany jsou umisťovány do grafu na základě analýzy programů stran či jiných veřejných programových prohlášení. Tuto analýzu provádí akademičtí pracovníci a experti v oboru. Za Českou republiku analýzy provádí Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Otto Eibl z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Uživatelé se také mohou podívat na informace, které jsou k dispozici ke každé politické straně, a srovnat své postoje s postoji stran.

A k čemu nám budou výsledky?

EUvox volební kalkulačka pomáhá svým uživatelům provádět informovaná volební rozhodnutí. Kalkulačka nejenže ukáže procentní shodu mezi uživatelem a jednotlivými stranami na důležitých politických tématech, ale poskytne i řadu dalších důležitých informací, jako například postoje jednotlivých stran k vybraným otázkám či postavení uživatele v politickém prostoru.

EUvox kalkulačka může být zároveň využita pro akademické výzkumy a pro informativní výstupy o politických preferencích již v průběhu volební kampaně. Pomocí volební kalkulačky EUvox je možné například zjistit, zda se voliči rozhodují spíše podle vnímání představitelů stran a jejich kompetence, na základě jednotlivých témat nebo podle toho, jaké programové pozice preferují voliči z rozdílných pozic politického spektra či voliči jednotlivých stran.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace:

Mgr. Michaela Vojtková, vedoucí Tiskového a edičního oddělení

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Jilská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, tel.: +420 777 068 338

e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky