Vydáno: 21. 4. 2020
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR v současnosti žádá o rozšíření projektu Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života podpořeném Technologickou agenturou ČR. Projekt by se díky tomu mohl zaměřit také na problematiku šíření infekčního onemocnění COVID-19.

Ilustrace: Pixabay.com / Freepik.com

Základem výzkumu, na kterém se kromě Sociologického ústavu AV ČR podílí Fyziologický ústav AV ČR a agentury Median a STEM-MARK, je sledování stejných osob po dobu několika let. „V loňském roce byla studie rozšířena o epidemiologické šetření zdravotního stavu a v současné době připravujeme testování stejného vzorku na přítomnost protilátek proti COVID-19,“ uvádí socioložka Dana Hamplová, hlavní řešitelka projektu. Pokud budou uděleny finanční prostředky, bude výsledkem nejen informace o promořenosti populace virem SARS-CoV-2, o níž se v úterý na tiskové konferenci zmínil také vedoucí Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Ladislav Dušek, ale i možnost odhadovat riziko nákazy na základě dřívějších fyziologických a sociálních charakteristik jedince. Další informace o projektu naleznete na webu www.promenyceskespolecnosti.cz.

Sdílejte tuto stránku