Vydáno: 28. 3. 2014
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

březen

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2014
Naděžda Čadová, 28. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Občané o volbách do Evropského parlamentu – březen 2014
Jan Červenka, 26. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Spravedlnost politického systému a respekt k lidským právům – únor 2014
Jan Červenka, 25. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2014
Daniel Kunštát, 24. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – březen 2014
Martin Buchtík, 21. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Naléhavost zabývání se oblastmi veřejného života – únor 2014
Jan Červenka, 20. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Stranické preference a volební model v březnu 2014
Daniel Kunštát, 19. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Hodnocení změny systému v roce 1989 v středoevropském srovnání – zima 2014
Jan Červenka, 18. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – zima 2014
Jan Červenka, 17. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Možnost ovlivnit veřejnou sféru a legislativní proces – únor 2014
Naděžda Čadová, 14. března 2014
CELÝ ČLÁNEK...

Občané o politice - únor 2014
Jana Nováková, 13. března 2014
Celý článek...

Angažovanost občanů a zájem o politiku – únor 2014
Jana Nováková, 12. března 2014
Celý článek...

Názory na nedemokratické alternativy politického systému – únor 2014
Milan Tuček, 10. března 2014
Celý článek...

Mínění o motivech vstupu do politiky a o zájmu politiků o názory obyčejných lidí – únor 2014
Naděžda Čadová, 7. března 2014
Celý článek...

Názory občanů na politický systém v ČR - únor 2014
Naděžda Čadová, 6. března 2014
Celý článek...

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR – únor 2014
Naděžda Čadová, 5. března 2014
Celý článek...

Sdílejte tuto stránku