Vydáno: 2. 4. 2015
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

březen

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2015
Jan Červenka, 30. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Názory občanů na možnosti ovlivnit legislativní proces – únor 2015
Jan Červenka, 27. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2015
Jan Červenka, 25. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Naléhavost zabývání se oblastmi veřejného života – březen 2015
Milan Tuček, 24. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Angažovanost občanů a zájem o politiku – únor 2015
Jan Červenka, 23. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2015
Daniel Kunštát, 20. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Stranické preference a volební model v březnu 2015
Daniel Kunštát, 19. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – únor 2015
Milan Tuček, 16. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – únor 2015
Jan Červenka, 13. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Zájem politiků o občany a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2015
Naděžda Čadová, 12. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2015
Naděžda Čadová, 12. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Pocit bezpečí a bezpečnostní rizika a hrozby z pohledu české veřejnosti – únor 2015
Milan Tuček, 11. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2015
Milan Tuček, 10. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – únor 2015
Jan Červenka, 06. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – únor 2015
Jan Červenka, 05. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Postoje české veřejnosti k cizincům – únor 2015
Naděžda Čadová, 03. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - únor 2015
Naděžda Čadová, 03 Březen 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2015
Jan Červenka, 02. března 2015
CELÝ ČLÁNEK...

Sdílejte tuto stránku