Vydáno: 9. 3. 2018
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

graf

Volební model v lednu 2018
Matouš Pilnáček, 6. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra ústavním institucím v lednu 2018
Jan Červenka, 8. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – leden 2018
Radka Hanzlová, 9. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2018
Milan Tuček, 12. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra stranickým představitelům – leden 2018
Jan Červenka, 14. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Občané o členství České republiky v NATO – leden 2018
Naděžda Čadová, 22. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2018
Radka Hanzlová, 22. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Názory občanů na přijatelnost půjček – leden 2018
Milan Tuček, 23. únor 2018

CELÝ ČLÁNEK

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2018
Jan Červenka, 1. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – leden 2018
Jan Červenka, 2. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2018
Jan Červenka, 2. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2018
Jan Červenka, 28. březen 2018

CELÝ ČLÁNEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte tuto stránku