Vydáno: 15. 1. 2009
Ostatní

Akce se koná v pondělí 26. ledna 2009 od 16:30 v salónku kavárny Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1 - Staré město

V programu vystoupí autorky knihy Práce a péče. Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext EU

Alena Křížková , Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková a Zuzana Uhde

 

Péče a konkrétně péče o děti je v současné době velmi diskutované téma, a to jak v českém, tak v evropském kontextu. Tato kniha se tématu péče o děti věnuje z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče o děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v České republice, jakož i v kontextu současného směrování politiky péče v jiných evropských zemích. Jejím cílem je především zprostředkování výsledků empirických výzkumů a analýz v této oblasti široké veřejnosti a upozornění na některá koncepční pochybení v současném směrování politiky péče u nás.

 

163 stran, cena 240 Kč. ISBN: 978-80-86429-94-6
Knihu lze objednat na adrese: SLON Jilská 1, 110 00 Praha 1,
tel. a fax: 222 220 025, e-mail: redakce@slon-knihy.cz

Informace o všech knihách: www.slon-knihy.cz

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky