Vydáno: 8. 2. 2023
Výběrová řízení

V rámci projektu Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro administrativní pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., k získání podpory zahraničního pobytu v rámci výše uvedeného projektu. Výběrové řízení je otevřené do 10. 3. 2023. Veškeré informace k výběrovému řízení byly pracovníkům Sociologického ústavu zaslány na email.

Ilustrace: Pixabay.com

Podpora zahraničního pobytu v délce 2-5 dní v době od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2023. Pobyt nelze realizovat po skončení projektu. Lhůta pro podání přihlášky končí v 10. 3. 2023. Podklady pro vyhodnocení žádosti musí být zaslány ve formátu doc nebo pdf. Hodnoceny budou pouze kompletní přihlášky došlé do daného termínu. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat následující podklady v českém jazyce:

  • Specifikaci záměru pobytu.
  • Strukturované CV uchazeče.
  • Očekávané přínosy mobility pro Sociologický ústav AV ČR a pro daného pracovníka (v rozsahu do 1 normostrany).
  • Informace o hostitelské instituci, které umožní posoudit kvalitu hostitelské instituce (v rozsahu do 1 normostrany).

Přihlášky posoudí výběrová komise, jmenovaná ředitelem, která stanoví pořadí uchazečů na základě následujících kritérií:

  • kvalita žadatelky/žadatele – max. 30 bodů;
  • očekávané přínosy pro SOÚ AV ČE a žadatele – max. 35 bodů;
  • kvalita hostitelské instituce – max. 35 bodů.

Celkem je možné získat maximálně 100 bodů. Rozhodnutí o přidělení pobytu provede ředitel na základě pořadí stanoveného komisí a s ohledem na dostupné finanční prostředky.


Sdílejte tuto stránku