Vydáno: 18. 9. 2018
Ostatní

Změna klimatu je aktuální téma i v Česku. Workshop s podtitulem Klimatická změna a města, který proběhl v pondělí 17.9., tak přilákal několik desítek návštěvníků.

Workshop uspořádalo naše oddělení Lokálních a regionálních studií. Dílčími tématy, kterými se účastníci zabývali, bylo vnímání klimatické změny širokou veřejností, města a lokální projevy klimatických změn, adaptace na tyto změny na úrovních měst i jedinců, praktiky a životní styly ohleduplné k přírodě, nerovnost a zranitelnost (vulnerability) populací či environmentální nespravedlnost.

Témata podrobněji rozebral Ekolist.cz:

Sdílejte tuto stránku