17. 12. 2005, Ostatní
Tisková zpráva: Vztahy a životní postoje od Markéty Škodové
13. 12. 2005, Ostatní
Projekt European Social Survey, na kterém se podílí i Sociologický ústav AV ČR, získal v roce 2005 prestižní ocenění udělované Evropskou komisí.
12. 12. 2005, Nová publikace
Cílem publikace je začlenit problematiku vztahů mezi ženami a muži do teorie a praxe řízení organizací
12. 12. 2005, Nová publikace
Sborník vydávaný od roku 1967 obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů z oboru historické demografie a historické sociologie.
12. 12. 2005, Ostatní
V současnosti se otevírá nová kapitola života archivu MEDARD, který přechází do správy Sociologického ústavu Akademie věd ČR, konkrétně právě pod pracoviště Sociologického datového archivu.
12. 12. 2005, Nová publikace
Šestý ročník časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum vychází v rámci projektu Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře financovaného programem Podpory projektů cíleného výzkumu AV ČR.
12. 12. 2005, Nová publikace
Informační buletin Sociologického datového archivu podává přehled datových služeb, informace o výzkumných projektech, jejichž data jsou k dispozci pro sekundární analýzu a věnuje se problematice statistické analýzy dat a informačním technologiím v sociálních vědách.
9. 12. 2005, Tisková zpráva
Zaměstnanci Sociologického ústavu AV ČR, jejich spolupracovníci a hosté si v pondělí 12. prosince 2005 připomenou 40. výročí založení tohoto akademického pracoviště.
7. 12. 2005, Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
2. 12. 2005, Ostatní
V rámci Týdne vědy a techniky 2005 se v Sociologickém ústavu AV ČR konal 10. listopadu 2005 Den otevřených dveří. Návštěvníky byli středoškolští studenti a studenti vyšších odborných škol z Prahy i z mimopražských škol.

Stránky