Ostatní
Vydáno: 14. 5. 2020

Jak se pandemie dotkla studujících? Odpoví právě probíhající výzkum

Sociologický ústav AV ČR se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK zapojil do výzkumu souvisejícího s dopady koronaviru SARS-CoV-2 na studující.

Ilustrace: Pixabay.com

Jednou ze současných snah výzkumného týmu, jehož součástí je také socioložka Michaela Kudrnáčová a Jan Klusáček z Českého sociálněvědního datového arcivu, je i mezinárodní výzkumná iniciativa Antwerp University International COVID-19 Student Well-being Study, která se ve spolupráci s 27 zeměmi zaměřuje na vysokoškolské studenty a studentky a na to, jak se jich pandemie dotkla v oblasti studií, duševní pohody a dalších příbuzných témat.

Dotazování na českých vysokých školách, probíhající prostřednictvím online dotazníku, bylo spuštěno 28. dubna a potrvá do neděle 17. května. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Antverpské univerzity a jsou průběžně aktualizovány.