Vydáno: 29. 4. 2014
Tiskové zprávy

Praha, 30. 4. 2014 - Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Kieskompas a Preference Matcher spustily volební kalkulačku pro Českou republiku. EUvox 2014 je vícejazyčná on-line aplikace, která poradí, jak hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 23. a 24. května 2014.

Volební kalkulačka je spuštěna:

http://www.euvox.eu/cz/

Co je to EUvox kalkulačka?
Cílem EUvox kalkulačky je pomoc voličům rozhodovat se při volbách do EP. Kalkulačka poskytuje sérii výsledků, které jsou založeny na různých metodách výpočtu postojové shody voliče se stranami. EUvox kalkulačka není vytvořena k tomu, aby říkala občanům, jak mají hlasovat ve volbách. Slouží spíše k tomu, aby občanům umožnila porovnat jejich programové pozice s pozicemi, které zastávají strany, a to u celé řady politických témat.

Jak to všechno funguje?
Postup je jednoduchý. Před volbami skupina politologů určila pozice politických stran ve vztahu k třiceti politickým tématům. Uživatelé EUvox aplikace mohou vyjádřit své postoje ke stejným tématům, a to vyplněním krátkého dotazníku. Aplikace následně porovná názory uživatele s názory jednotlivých stran. Výsledky pak ukazují, jak názorově blízko či daleko jsou jednotlivé strany od uživatele.

Jedná se o nezávislý projekt?
EUvox je ryze akademický projekt a není spojen s žádnou politickou organizací či hnutím.

Jak jsme vybírali otázky?
Otázky byly vybrány skupinou výzkumníků z evropských univerzit. Politické strany neměly na výběr otázek žádný vliv. Poté jsme připravili dotazník, který je společný pro všechny evropské země a který tvoří otázky vztahující se ke třem hlavním tématům: evropské integraci, hospodářství a společnosti. K nim potom jednotlivé národní týmy přidaly několik národně specifických otázek.

Jak jsme určili pozice politických stran?
Skupina politologů určila pozice politických stran na základě různých zdrojů informací (volební programy, rozhovory s kandidáty a lídry stran, veřejné projevy politiků a názory expertů). Pozice stran byly určovány v několika kolech anonymního kódování.

Proč nejsou zahrnuty všechny strany?
Technická omezení a nedostupnost informací ohledně pozic politických stran omezují počet stran, které mohou být zahrnuty do EUvox kalkulačky. Všechny hlavní politické strany jsou nicméně zastoupeny, včetně těch, které mají poslance v Evropském parlamentu a Poslanecké sněmovně a které mají – podle průzkumů veřejného mínění – šanci získat mandáty v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Co se stane s daty, včetně e-mailů, která jsou sbírána?
Data, která sbírá volební kalkulačka EUvox, jsou zcela anonymní. Tato data jsou využívána pouze pro akademický výzkum. V žádném případě nebudou data užívána třetí stranou nebo prodána třetí straně. E-maily jsou sbírány pro účely odeslání přístupového hesla, které uživatelům umožní znovu navštívit stránku a pracovat s jejich výsledky. Jestliže si uživatel přeje, aby byl jeho e-mail odstraněn z mailing listu, stačí kliknout na internetový odkaz „Odhlásit“, který bude obsažena v e-mailu s přihlašovacími údaji.

Sledujte speciální českou facebookovou stránku projektu: https://www.facebook.com/euvox2014.cz

nebo twitterovou stránku https://twitter.com/EUVOX2014CZ.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace:
Mgr. Michaela Vojtková, vedoucí Tiskového a edičního oddělení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i
Jilská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, tel.: +420 777 068 338
e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku