Vydáno: 17. 10. 2019
Ostatní

V pondělí 7. října proběhlo setkání s Michalem Illnerem, bývalým ředitelem Sociologického ústavu AV ČR (1993–2001) a dlouholetým pracovníkem oddělení Lokálních a regionálních studií, a to při příležitosti jeho životního jubilea.

Účelem setkání v Akademickém konferenčním centru nebylo jen poblahopřát a poděkovat Michalovi Illnerovi za jeho profesní i kolegiální působení v ústavu, ale také vzpomenout na jeho intenzivní vědeckou kariéru a přínos nejen pro českou sociologii. V úvodu tak proběhla krátká vzpomínková vystoupení několika jeho blízkých spolupracovníků, jmenovitě Tomáše Kosteleckého a Josefa Bernarda ze Sociologického ústavu AV ČR, Ľubomíra Falťana ze Sociologického ústavu SAV, Věry Majerové z České zemědělské univerzity a Jiřího Ryby ze Sociologického nakladatelství SLON. Součástí události byla také výstavka četných knižních titulů, na kterých se Michal Illner v průběhu několika dekád podílel (některé jsou k dispozici níže).

O přístupu a díle Michala Illnera si lze přečíst například na stránkách Sociologického časopisu, kde v minulosti vyšla řada shrnujících textů:
Michal Illner oslavil 85. narozeniny (Tomáš Kostelecký),
Setkávání sociologie a geografie: Michal Illner oslavil osmdesáté narozeniny (Martin Ouředníček),
75 let Michala Illnera – soustředěnost a loajalita (Jiří Musil),
Zanedbávané téma: přátelství v soudobých společnostech (Esej na počest JUDr. Michala Illnera) (Jiří Musil).

Sociologický ústav AV ČR si dovoluje ještě jednou poblahopřát Michalu Illnerovi a poděkovat mu za jeho službu vědě a přátelský životní přístup!

Níže naleznete vybrané fotografie ze setkání.

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: 
2011
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký, Michal Illner, Jana Vobecká
2012
Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol.

Připojené obrázky