Vydáno: 16. 5. 2024
Ostatní

Ekonomky Kamila Fialová a Martina Mysíková publikovaly další ze studií v rámci Indexu prosperity a finančního zdraví – dlouhodobého výzkumu České spořitelny a Evropy v datech. Dokument věnovaný finanční gramotnosti v Česku byl představen na tiskové konferenci.

Kamila Fialová / výzkum finanční gramotnosti

„V porovnání úrovně finančních znalostí, které provedl Eurobarometer v roce 2023, se Česko zařadilo k průměru EU. Pouze čtvrtina respondentů odpověděla správně alespoň na čtyři z pěti otázek týkajících se finančních znalostí,“ píší ekonomky ve výzkumné zprávě. Podle mezinárodního srovnání si nejlépe vedou občané Nizozemska, Finska, Dánska a Estonska, na opačné straně žebříčku najdeme Rumunsko, Portugalsko, Kypr, Španělsko a Řecko. Mínění o svých finančních znalostech – tedy sebehodnocení – mají Češi a Češky rovněž ve srovnání s občany ostatních evropských zemí průměrné. „Ve srovnání obou oblastí vycházejí Češi spíše jako realisté v hodnocení svých finančních znalostí – ne u všech evropských zemí se totiž subjektivní a objektivní pohledy překrývají. Například Rumuni z více než poloviny hodnotí své znalosti jako relativně vysoké, přitom v objektivním hodnocení stojí na konci evropského žebříčku, podobně jsou na tom i Poláci,“ doplňují autorky.

V aktuálním šetření IPSOS v březnu 2024 byly respondentům položeny tři otázky týkající se základních pojmů z ekonomie a financí, vyjádřených v kontextu každodenních transakcí, jako je význam úrokové sazby, jednoduchý vztah mezi úrokovou sazbou a inflací a smysl diverzifikace rizik. Téměř třetina dospělých Čechů dokázala zodpovědět správně na všechny otázky což ukazuje na jejich relativně vysokou úroveň finanční gramotnosti. Autorky studie však poukazují i na slabší místa: „Téměř tři čtvrtiny respondentů dovedlo správně odpovědět na otázky ohledně úrokové sazby a jejího vztahu k inflaci, nicméně ani to není tak úplně příznivý výsledek, pokud vezmeme v potaz, že otázky byly poměrně jednoduché a nevyžadovaly žádný přesný výpočet. Největší potíže respondentům činila otázka ohledně diverzifikace rizik, kterou dovedla správně odpovědět jen o něco více než třetina Čechů. Více než každý desátý Čech však nedovedl zodpovědět správně ani jednu ze tří položených otázek, pětina dovedla zodpovědět jen jednu z nich. Lze tedy říci, že tato třetina respondentů má velmi nízkou úroveň finanční gramotnosti.“

Podle hlubší analýzy hodnotí své finanční znalosti obecně výše muži, mladí lidé do 30 let a ti s vysokoškolským vzděláním. „Čím vyšší příjem (na člena) domácnosti, tím vyšší sebehodnocení finančních znalostí. Naopak, lidé žijící v nájmu obecně hodnotí své finanční znalosti hůře ve srovnání s lidmi ve vlastním bydlení,“ uvádí Fialová s Mysíkovou. Přitom v hodnocení počtu správně vyplněných otázek týkajících se finančních znalostí se ukazuje, že vyššího skóre obecně dosahují muži, ale také lidé nejen s vysokoškolským vzděláním – dosahují ho i lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a také ti, kteří mají hypotéku na svůj byt či dům. Příjem domácnosti má stejný vliv jako u sebehodnocení finančních znalostí – s vyšším příjmem skutečně roste schopnost správně odpovědět na větší počet otázek a tedy finanční gramotnost.

Naopak složení domácností, jejich ekonomická aktivita, či velikost bydliště podle ekonomek s finanční gramotností významně nesouvisí. „Je patrné, že finanční gramotnost roste s vyšším vzděláním a vyšším příjmem, což je poměrně očekávatelný výsledek. Nižší finanční gramotnost žen můžeme chápat v kontextu výrazných genderových rozdílů přetrvávajících v Česku - v evropském hodnocení rovnosti žen a mužů Gender Equality Index se Česko v roce 2023 umístilo na 25. místě mezi zeměmi EU. Podle tohoto indexu je nejhůře hodnocenou oblastí doména ‚moc‘, zahrnující podíl žen na ekonomickém a sociálním rozhodování, kde patří mezi nejhůře hodnocené země EU,“ upozorňují vědkyně. Tato zjištění přitom podle nich potvrzují výrazný prostor pro snižování existujících nerovností.

„Naše výsledky dále také ukazují, že lidé s hypotékou jsou obecně více finančně gramotní. Větší přehled ve finančních záležitostech je v podstatě podmínkou i důsledkem toho, že si lidé hypotéku mohou dovolit,“ uzavírá Fialová a Mysíková výzkumnou zprávu. Ta je k dispozici ke stažení zde. Níže je potom dostupná tisková zpráva k výzkumu finanční gramotnosti.

Sdílejte tuto stránku