Ostatní
Vydáno: 3. 10. 2019

V Praze proběhne mezinárodní konference zaměřená na geopolitickou perspektivu transnacionální migrace

Cílem konference je diskutovat, jakým způsobem proměny globální politické ekonomie migrace souvisí se vznikajícím globálním řízením migrace. Zdůrazní transnacionalizující požadavky ukotvené v geopolitické perspektivě a potřebu rozvinout transnacionální normy a očekávání ohledně ekonomických, politických, sociálních a kulturních práv migrantů.

Výzkum migrace významně přispívá ke kritické reflexi globální spravedlnosti – zaměřuje se na otázky proměn globální ekonomiky a různých forem prekarizace, geopolitické a strukturální nerovnosti, transnacionální genderové nerovnosti, na studium politické participace a interkulturních vztahů. Rozvinuté státy přijímající migranty na jedné straně budují mechanismy kontroly přeshraniční mobility, na druhé straně těží z výhod levné práce migrantů a dalších forem prekarity, zvláště v sektorech jako je péče nebo nekvalifikovaná dělnická práce. I přes stoupající podíl intra-kontinentální migrace aparát sledovacího průmyslu využívá migraci z rozvojových zemí jako vyjednávací nástroj při tlaku na posílení regulativních režimů migrace a vojenskou přítomnost v zemích původu. Kritická migrační studia ukazují, jak je prekarita migrantů ukotvena v dnešní formě globálního kapitalismu a geopolitických mocenských vztahů. Feministická studia na druhou stranu upozorňují na procesy transnacionální sociální reprodukce a genderově podmíněné rozdílů v teritorializaci sociálních práv.

Konference proběhne 25. října 2019 v Akademickém konferenční centru (Husova 4a, Praha 1).

Registrovat na konferenci se můžete zde. Více informací naleznete na webu projektu Globální konflikty a lokální souvislosti.