Vydáno: 3. 10. 2019
Ostatní

Cílem konference je diskutovat, jakým způsobem proměny globální politické ekonomie migrace souvisí se vznikajícím globálním řízením migrace. Zdůrazní transnacionalizující požadavky ukotvené v geopolitické perspektivě a potřebu rozvinout transnacionální normy a očekávání ohledně ekonomických, politických, sociálních a kulturních práv migrantů.

Výzkum migrace významně přispívá ke kritické reflexi globální spravedlnosti – zaměřuje se na otázky proměn globální ekonomiky a různých forem prekarizace, geopolitické a strukturální nerovnosti, transnacionální genderové nerovnosti, na studium politické participace a interkulturních vztahů. Rozvinuté státy přijímající migranty na jedné straně budují mechanismy kontroly přeshraniční mobility, na druhé straně těží z výhod levné práce migrantů a dalších forem prekarity, zvláště v sektorech jako je péče nebo nekvalifikovaná dělnická práce. I přes stoupající podíl intra-kontinentální migrace aparát sledovacího průmyslu využívá migraci z rozvojových zemí jako vyjednávací nástroj při tlaku na posílení regulativních režimů migrace a vojenskou přítomnost v zemích původu. Kritická migrační studia ukazují, jak je prekarita migrantů ukotvena v dnešní formě globálního kapitalismu a geopolitických mocenských vztahů. Feministická studia na druhou stranu upozorňují na procesy transnacionální sociální reprodukce a genderově podmíněné rozdílů v teritorializaci sociálních práv.

Konference proběhne 25. října 2019 v Akademickém konferenční centru (Husova 4a, Praha 1).

Registrovat na konferenci se můžete zde. Více informací naleznete na webu projektu Globální konflikty a lokální souvislosti.

Sdílejte tuto stránku