Ostatní
Vydáno: 17. 12. 2005

CVVM: Sympatie k sociálním skupinám

Tisková zpráva: Vztahy a životní postoje od Markéty Škodové

V listopadovém výzkumu veřejného mínění jsme se respondentů ptali na
jejich sympatie k různým skupinám lidí, definovaným buď podle profese
či sociálního postavení. Z hodnocení vyplynulo, že jako
nejsympatičtější hodnotili dotazovaní vědce (průměr ze sedmibodové
škály=1,89), následovali lékaři (2,24), zemědělci (2,40), horníci
(2,45), chudí lidé (2,75), populární umělci (3,13), kopáči (3,18),
řadoví úředníci (3,44), podnikatelé (3,59), manažeři (3,72) a policisté
(3,82). Nejméně sympatičtí byli osloveným miliardáři (4,90) a politici
(5,17).