Z médií
Vydáno: 19. 12. 2018

Linek: "Demokracii je možné chápat primárně jako tok informací, jde o soustavné vyjednávání"

Náš politolog Lukáš Linek poskytl rozhovor pro speciální vydání časopisu Respekt. Věnuje se v něm tématu digitalizace v souvislosti s participací občanů na veřejném dění.

Linek, který se dlouhodobě zabývá tématem občanské společnosti a participace (viz třeba loňská kniha Občanství a politická participace v České republice, na které se podílel spolu se třemi dalšími autory), mluví o digitální stopě činnosti veřejných institucí, která může posloužit jako zpětná vazba úředníkům a politikům, pokud na to budou připraveni. V rozhovoru dále popisuje, jaké příležitosti přináší digitalizace pro zapojení občanů do veřejného dění.

Informovanost je v demokratickém systému klíčová pro to, abych si jako občan vůbec mohl uvědomit, že je v mém zájmu chtít dosáhnout nějaké změny,“ upozorňuje Linek a dodává, že nejde pouze o dostatek informací, který je důležitý pro rozhodnutí participovat na věcích veřejných. Podstatné je rovněž to, jak občané vnímají politickou efektivitu – jinými slovy, jestli je občan přesvědčen, že něco dokáže sám změnit, a jestli je stát schopen reagovat na jeho podněty. 

Přestože by se zdálo, že postupující digitalizace přinese zlepšení v oblasti politické participace občanů, zatím to vypadá, že jejich zapojení spíše staguje, ovšem jen ve formální oblasti (volby, zapojení občanů do politických stran apod.). Vidíme však narůst neinstitucionalizovaných forem participace jako etické nakupování či podepisování petic. Podle Linka se objevují úplně nové formy politické participace spojené s internetem: „Například sledování profilů politiků a stran, sdílení článků na sociálních sítích, blogování, ale také internetový aktivismus spojený s využíváním zákona o svobodném přístupu k informacím či s využíváním veřejně dostupných dat k jejich analýze.“ 

Ohromný (mobilizační) potenciál vidí Linek v práci s digitální stopou veřejných institucí. Příkladem může být aktivita sdružení Brnění, jež ve svém boji proti hazardnímu byznysu dokázalo sesbírat data o umístění heren, která dokazovala, že ministerstvo financí systematicky nedodržovalo vlastní vyhlášku a nechalo hazardní byznys rozrůst do neúměrné šíře, nebo Mapa exekucí. „Mobilizace pomocí dat je nesmírně důležitá. Pokud jde o státem vytvořená data prezentovaná široce srozumitelným způsobem, jsou v podstatě nezpochybnitelná a mohou posloužit jako zásadní legitimizační argument do střetu se státem o změnu veřejných politik," dodává Linek.

Více si můžete přečíst ve článku, který nabízíme k nahlédnutí níže (formát PDF).

Připojené soubory