Vydáno: 22. 12. 2021
Z médií

Sociologické nakladatelství SLON, nově jako divize Nakladatelství Karolinum, vydalo před nedávnem titul V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost socioložky Marty Kolářové. Při této příležitosti Česká televize natáčela reportáž na téma šetrnosti Čechů k životnímu prostředí.

Marta Kolářová: V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost

Podle Marty Kolářové se takový životní styl, tedy kombinace více aspektů ochrany životního prostředí, týká odhadem několika desítek tisíc lidí, jak zmiňuje v reportáži (čas 45:40). Ačkoliv je šetrnější životní styl stále více populární, je tedy zřejmé, že má své limity.

Blíže problematiku Kolářová rozpracovává ve zmíněné monografii. V ní se zaměřuje na zkoumání hnutí za udržitelnou spotřebu a jeho podpory změny životního stylu směrem k udržitelnosti. Poznání o fenoménu udržitelného životního rozvíjí zaměřením se na jeho formy, strategie a sociální souvislosti. Blíže se potom zaměřuje také na soběstačnost jako formu udržitelné spotřeby, a to na individuální i komunitní úrovni.

Kniha pojednává o lidech, kterým není lhostejný stav planety a kteří se vydali cestou osobní změny. Reflektují to, že způsob jejich života má dopad na životní prostředí, a snaží se o změnu svého životního stylu i spotřebních vzorců. Autorka se snaží porozumět jejich motivacím a sleduje, jaké překážky na své cestě překonávají. Dívá se na toto jednání optikou politiky životního stylu, která poukazuje na to, že v poslední době vzrůstá počet občanů, kteří se nezajímají o vysokou politiku a chtějí žít po svém. Vychází z kvalitativního výzkumu (pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů) realizovaného v letech 2017–2019.

Titul zakoupíte v Nakladatelství Karolinum.

Sdílejte tuto stránku