Výběrová řízení
Vydáno: 6. 11. 2019

Stáž v Sociologickém ústavu AV ČR: Popularizuj vědění o společnosti!

V listopadu odstartovaly v rámci projektu Otevřená věda registrace stáží po středoškolačky a středoškoláky. Sociologický ústav AV ČR se zapojí nabídkou stáže v oblasti popularizace vědy.

Stáže budou probíhat od ledna do prosince 2020 na desítkách pracovišť Akademie věd ČR, včetně Sociologického ústavu AV ČR, který má se stážisty a stážistkami zkušenost již z posledních dvou ročníků programu. V roce 2020 sice nepůjde o vědeckou stáž, studenti a studentky však budou mít možnost zapojit se do zajímavé oblasti popularizace vědy, a to v Tiskovém a edičním oddělení pod vedením lektora Filipa Lachmanna.

Co se na stáži naučí?

Můžeme se přít o to, nakolik je vhodné, aby byly vědecké poznatky zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí příliš rozumět. Faktem však je, že články publikované v odborných časopisech, hlavním médiu vědecké produkce, mohou často působit odtažitě a nepřístupně. Proto je na místě aktivity vědkyň a vědců „polidšťovat“ a vhodnou formou je prostřednictvím vhodných médií pro vhodná publika popularizovat. 

Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se stážista nebo stážitka naučí, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň se dozví, jak funguje každodenní vědecký provoz a zjistí, jakou roli v něm mohou hrát prostředníci mezi akademickým světem a laickou veřejností.

Jak se přihlásit na stáž?

Pro tuto chvíli se stačí do 30. listopadu přihlásit do registrace na webu programu Otevřená věda. Více informací je k nalezení tamtéž.

Pozn.: Vědecké stáže jsou určeny studentům a studentkám středních škol z České republiky (vč. maturitních ročníků v případě, že pokračují ve studiu na vysoké škole či vyšší odborné škole). O přijetí či nepřijetí studenta rozhoduje lektor, který si vybírá až tři studenty.