Tiskové zprávy
Vydáno: 10. 4. 2014

Ústav spolupracuje na projektu celoevropské volební kalkulačky EUVOX 2014

24. 4. 2014 bude spuštěna volební kalkulačka pro Českou republiku, jedinečný celoevropský projekt.

EUVOX 2014 je celoevropská volební kalkulačka nebo - li vícejazyčná on-line aplikace, která poradí ohledně toho, jak hlasovat ve volbách /Voting Advice Application (VAA)/ pro nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční mezi 22. a 25. květnem 2014.

 

Kdo to dělá?

Aplikace EUVOX 2014 byla vytvořena ve spolupráci dvou zkušených organizací, které tyto aplikace vyvíjejí: Kieskompas a Preference Matcher. EUVOX 2014 je financována prestižními institucemi Open Society Foundation - Iniciativa pro Evropu (Soros Foundation) a generálním ředitelstvím pro komunikaci Evropského Parlamentu. EUVOX2014 navazuje na volební kalkulačku EUprofiler, která radila voličům, jak hlasovat, při volbách do EP v roce 2009. V neposlední řadě se na volební kalkulačce podíleli odborníci ze všech 28 členských států EU. Kalkulačka EUVOX 2014 bude k dispozici ve všech jazycích Evropské unie 24. 4. 2014

Odborným garantem za vývoj kalkulačky za Českou republiku je politolog Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR.

Jak to funguje?

EUVOX 2014 je nezávislá a uživatelsky jednoduchá webová aplikace, která umožňuje voličům, aby na základě jejich politických názorů na klíčově volební otázky dostali odpověď, ke které politické straně se nejvíce přibližují. Uživatel kalkulačky vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s 30 tvrzeními a na základě výpočtů se mu ukáže vzdálenost k jednotlivým stranám a jeho pozice v politickém spektru. Politické strany jsou umisťovány do grafu na základě analýzy programů stran či jiných veřejných programových prohlášení. Tuto analýzu provádí akademičtí pracovníci a experti v oboru. Za Českou republiku analýzy provádí Lukáš Linek ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a Otto Eibl z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Uživatelé se také mohou podívat na informace, které jsou k dispozici ke každé politické straně a srovnat své a jejich postoje. Pro praktický příklad se můžete podívat na volební kalkulačku EUProfiler: http://euprofiler.eu/


A k čemu nám budou výsledky?

Zaprvé EUVOX volební kalkulačka pomáhá jejím uživatelům provádět informovaná volební rozhodnutí. Kalkulačka nejenže ukáže procentní shodu mezi uživatelem a jednotlivými stranami na důležitých politických tématech, ale poskytne i řadu dalších důležitých informací jako například postoje jednotlivých stran k jednotlivým otázkám či postavení uživatele v politickém prostoru.

EUVOX kalkulačka může být zároveň využita pro akademické výzkumy a pro informativní výstupy o politických preferencích již v průběhu volební kampaně. Pomocí volební kalkulačky EUVOX je možné například zjistit, zda se voliči rozhodují spíše podle vnímání představitelů stran a jejich kompetence nebo na základě jednotlivých témat, jaké programové pozice preferují voliči z rozdílných politických spekter či voliči jednotlivých stran.

EUVOX kalkulačka se od běžného dotazování, kdy se zjišťují stranické preference a volební model, liší zejména tím, že se nesnaží předpovědět výsledek voleb, ale na základě otázek, které pokládá, a na základě analýz volebních programů umí popsat mechanismy rozhodování voliče a tematizovat je.

Sledujte speciální českou facebookovou stránku projektu: https://www.facebook.com/euvox2014.cz nebo twitterovou stánku https://twitter.com/EUVOX2014CZ.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace:
Mgr. Michaela Vojtková
vedoucí Tiskového a edičního oddělení 

Jilská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika
tel.: +420 210 310 596
e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz