Výběrová řízení
Vydáno: 14. 1. 2014

V rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ nabízí CVVM stáže na první pololetí roku 2014

Základní požadavky na stážistu dle projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/41.0001

photo by rrrtem

Specialista výzkumu veřejného mínění

Organizuje sběr dat jako kontinuální proces od samotné tvorby dotazníku až po zpracování výsledků. Spolupracuje na tvorbě dotazníku, při organizaci tazatelů a zajišťuje realizaci výzkumného šetření.
Cíl stáže: Umožnit stážistovi získat znalosti v oblasti výzkumu veřejného mínění jako procesu.
Místo výkonu stáže: Jilská 1, 110 00 Praha
Termín stáže od 15. 2. 2014.

 

Rámec činností vykonávaných na odborné stáži:

 • Seznámení se s průběhem realizace projektu výzkumu veřejného mínění (od jeho plánování, přes sběr dat a jejich zpracování).
 • Spolupráce na přípravě dotazníku a doprovodných materiálů.
 • Spolupráce na distribuci dotazníků tazatelům.
 • Spolupráce s osobou zodpovědnou za kontrolu tazatelů na identifikaci problémových tazatelů.
 • Spolupráce na aktivitách spojených se změnami v tazatelské sítě.
 • Seznámení se se soubory dat z projektu.
 • Zpracování technické dokumentace k realizovanému projektu.
 • Archivace dokumentace.

 

Základní požadavky na stážistu dle projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/41.0001

 

· musí mít trvalý pobyt na území ČR;

· nesmí mít trvalé bydliště na území hl. m. Praha;

· nesmí mít status studenta;

· nesmí být matkou na mateřské dovolené;

· nesmí být osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ);

· nesmí být v úzkém / příbuzenském vztahu s mentorem stáže, o kterou se uchází;

· nesměl být v posledních 5ti letech v zaměstnaneckém poměru (HPP, DPČ i DPP) nebo přímém obchodním vztahu s poskytovatelem stáže, o kterou se uchází.

V případě dotazů, zájmu, či sdělení bližších informací kontaktujte Mgr. Janu Novákovu na emailu: jana.novakova@soc.cas.cz

 

Specialista pro analýzu a kontrolu dat z výzkumu veřejného mínění

Provádí odborné práce, při čemž hlavní náplní je analytická činnost ve výzkumu veřejného mínění.
Cíl stáže: Umožnit stážistovi seznámit se s průběhem realizace výzkumu veřejného mínění a prohloubit analytické schopnosti.
Místo výkonu stáže: Jilská 1, 110 00 Praha
Termín stáže od 15. 2. 2014

 

Rámec činností vykonávaných na odborné stáži:

 • Seznámení se s průběhem realizace výzkumného projektu (od jeho plánování, přes sběr dat až po zpracování a interpretaci získaných dat).
 • Seznámení se se soubory dat z projektu.
 • Odborná práce s daty s využitím znalostí statistických metod.
 • Identifikace problémových pasáží projektu na základě získaných dat.
 • Zpracování výsledků a příprava výstupů ze souboru získaných dat.
 • Zpracovávání analýz dle zadání výzkumného projektu.
 • Vedení a archivace dokumentace výzkumného projektu.

Základní požadavky na stážistu dle projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/41.0001

· musí mít trvalý pobyt na území ČR;

· nesmí mít trvalé bydliště na území hl. m. Praha;

· nesmí mít status studenta;

· nesmí být matkou na mateřské dovolené;

· nesmí být osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ);

· nesmí být v úzkém / příbuzenském vztahu s mentorem stáže, o kterou se uchází;

· nesměl být v posledních 5ti letech v zaměstnaneckém poměru (HPP, DPČ i DPP) nebo přímém obchodním vztahu s poskytovatelem stáže, o kterou se uchází. ¨

V případě dotazů, zájmu, či sdělení bližších informací kontaktujte Mgr. Janu Novákovu na emailu: jana.novakova@soc.cas.cz