Nové publikace
Vydáno: 12. 12. 2005

Vyšlo nové SDA Info 2/2005

Informační buletin Sociologického datového archivu podává přehled datových služeb, informace o výzkumných projektech, jejichž data jsou k dispozci pro sekundární analýzu a věnuje se problematice statistické analýzy dat a informačním technologiím v sociálních vědách.

Druhé číslo sedmého ročníku SDA Info vyšlo v listopadu 2005 s následujícím obsahem:

· Základní principy víceúropvňových modelů (Dana Hamplová)

· Sociální koheze. Teorie, empirické přístupy, projekty a používaná data (Ivo Bayer, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr)

· Plodnost z Hlediska legitimity v regionálním pohledu (Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová)

· Rozdělené domácí práce a hodnocení jeho spravedlnosti ve vybraných evropských zemích (Jana Chaloupková)

· The European Social Survey (ESS): o projektu a dostupnosti dat (Klára Plecitá-Vlachová, František Kalvas)