Tiskové zprávy
Vydáno: 17. 4. 2006

Nová tisková zpráva CVVM

Sociologický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129

Plné znění a dokumenty ke stažení naleznete na:

Hodnocení hospodářské úrovně ČR v kontextu jiných zemí

Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti vybraných evropských států, mezi kterými jsou zastoupeny jak tradiční rozvinuté tržní ekonomiky, tak země, které podobně jako ČR procházely od přelomu 80. a 90. let minulého století ekonomickou transformací. Ze získaných pozitivních hodnocení pak lze vytvořit žebříček subjektivně vnímané ekonomické úspěšnosti těchto států a sledovat umístění ČR mezi nimi.

Připojené soubory