Z médií
Vydáno: 10. 1. 2013

SOÚ AV ČR, v.v.i., v médiích v prosinci 2012

Zde najdete odkazy na on - line média, ve kterých vystupují vědkyně a vědci ze Sociologického ústavu, případně se v nich objevují odkazy na odborné studie a publikace, které vydáváme.