Ostatní
Vydáno: 24. 1. 2019

Startujeme další ročník mentoringu!

Hlavním cílem programu, jehož realizátorem je naše NKC – gender a věda, je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování.

Hlavním cílem programu je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování. Dílčí kroky, které mají pomoci přiblížit se hlavnímu cíli:

  • pomoci začínajícím vědkyním a vědcům identifikovat vlastní kariérní cíle a kroky, jak jich dosáhnout,
  • usnadnit orientaci ve vědeckém kariérním systému,
  • zprostředkovat začínajícím vědkyním a vědcům důležité kontakty s „vrstevníky“ a se zkušenějšími vědkyněmi a vědci a rozšířit tak jejich profesní síť a možnosti uplatnění ve vědě,
  • posílit vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastnicemi a účastníky programu,
  • podpořit sebevědomí začínajících vědkyň a vědců.

Registrovat se zájemci a zájemkyně mohou do 8. března 2019. Úvodní workshopy proběhnou o víkendu 16. a 17. března. Termín 16. března je určen humanitním a sociálním vědám, 17. 3. přírodním a technickým vědám. Více informací a odkaz na registraci naleznete na webu www.genderaveda.cz.

Stáhněte si také příručku Kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců.