Vydáno: 4. 4. 2017
Výběrová řízení

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů a postdoktorandek na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům a pracovnicím do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené).

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje tímto výběrové řízení pro zájemce o získání této podpory. Lhůta po projevení zájmu o účast ve výběrovém řízení končí ve čtvrtek 13.4. 2017 v 16 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz, případně předán v písemné podobě na sekretariát ústavu.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností
  • seznam publikovaných prací
  • název a rámcový pracovní program/abstrakt projektu, na kterém chce kandidát pracovat (v rozsahu max. 1 normostrany)
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let
     

Přihlášky budou posouzeny ředitelem jmenovanou výběrovou komisí. Vybraní zájemci o získání podpory budou poté osloveni s žádostí o dodání kompletních podkladů pro výběrové řízení. Výběrová komise následně ve druhém kole výběrového řízení rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí řediteli k postoupení žádosti na Akademii věd. Úspěšní kandidáti doporučení výběrovou komisí následně připraví ve spolupráci s vedením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., oficiální žádost o podporu prostřednictvím on-line aplikace KIS. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.

Sdílejte tuto stránku