Nové publikace
Vydáno: 8. 1. 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research

Gender a výzkum / Gender and Research k tématu Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu (roč. 18, číslo 2)

Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research k tématu Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu (roč. 18, číslo 2), které editorsky připravily Tereza Jiroutová Kynčlová a Blanka Knotková-Čapková. Stati obsažené v tomto čísle tematizují z postkoloniální / dekoloniální perspektivy latinsko-americké a evropské kulturně-geografické prostory a vnáší (nejen) do české diskuse genderově motivované otázky spolupůsobení androcentrismu a důsledků koloniální dominance.

http://www.genderonline.cz/cs/issue/current

STATI

Romana Radlwimmer:
Decolonisation and Gender: Perspectives on Literatures and Cultures of the Americas [16-34]

Marion Rohrleitner:
Chicana Memoir and the DREAMer Generation: Reyna Grande’s The Distance Between Us as Neo-colonial Critique and Feminist Testimonio [36-54]

Tereza Jiroutová Kynčlová:
Tři proti dualismu: Postkoloniální re/interpretace hybridních postav chicanské femininity [56-77]

Edla Eggert:
Women Weavers Recognizing Their Craftwork [78-95]

Viola Parente-Čapková:
Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy – historie, současná situace, kritická reflexe [96-126]

Kateřina Kolářová:
„Mentální retardace“ a afektivní politiky zřeknutí se [128-154]

Připojené obrázky