Workshopy
12. 5. 2016
9.00 – 17.30, CEFRES, Národní 18, konferenční místnost v 7. patře

Celodenní workshop se snaží z hlediska politologie, sociologie a filozofie přispět do diskuze prostřednictvím studií praktik a aktérů na pomezí obou sfér. Tématem příspěvků tak bude hledání hranic mezi veřejnou a soukromou sférou, role soukromých aktérů v politice či normativní otázky spojené s jejich vzrůstající angažovaností a vlivem na politiku a demokratickou praxi.

Co vypovídá nárůst politických aktivit soukromých aktérů o proměnách vládnutí? Sociální vědy tradičně zkoumají vztahy veřejné a soukromé sféry na pozadí předpokladu jejich odlišnosti, a to i když popisují jejich blízkost či vzájemnou závislost. Potřebuje tato dichotomie ve světle nových forem prolínání revizi? 

Na organizaci workshopu se podílejí CEFRES, Ústav politologie FF UK a Sociologický ústav AV ČR v rámci Platformy CEFRES. S příspěvkem na něm vystoupí mladí badatelé z České republiky, Francie, Maďarska a Belgie a jejich práce budou komentovat: Hélène Michel (SAGE, Institut d´Études Politiques ve Štrasburgu), Michael Smith (CERGE-EI, Akademie věd ČR), Ondřej Císař (FSV UK, Sociologický ústav Akademie věd ČR), a Mitchell Young (Institut mezinárodních studií, FSV UK).

 

Pracovním jazykem workshopu bude angličtina. 

Webové stránky - program: http://www.cefres.cz/en/agenda/event/private-actors-in-politics-and-poli...

 

Sdílejte tuto stránku