Semináře
23. 2. - 30. 6. 2023
obvykle ve 14:00 hodin, HYBRIDNÍ FORMA - zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences and Department of Sociology of the Institute of Sociological Studies FSS CU invite you to the spring cycle of Thursday sociological seminars.

Program seminářů bude ještě postupně doplňován. A dále může v průběhu semestru docházet k různým úpravám programu. Sleduje prosím naše webové stránky a náš Facebook.

The program will be updated. Also, program adjustments may be made during the semester. Please follow our website and our Facebook.

23. 2. DAWN R. NORRIS - Job Loss, Identity, and Mental Health: Comparing and Contrasting the US and the Czech Republic

9. 3. JIŘÍ KREJČÍK - Udržitelnost jako tradicionalismus? Rozpory a kontroverze rozvojové agendy v současné Indii

16. 3. LIBOR SVOBODA - Historické prameny jako pomocník sociologického výzkumu?

23.3. od 15.00 JAROSLAVA HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ -  Dopad strategií slaďování pracovního života a péče na veřejné diskuze, interakce a rozhodování rodičů ohledně očkování dětí

30. 3. od 14.00 ALESSANDRO TESTA - Re-thinking the Concept of Re-enchantment in Central-Eastern Europe

30. 3. od 16.00 PAULINA POLAK - Vaccine hesitancy the European media discourses. Covid and beyond

13. 4. PETRA RAUDENSKÁ - Mezigenerační přenos kulturního kapitálu: sociální determinanty velikosti domácí knihovny

20. 4. ŠTĚPÁN PECHÁČEK - Parliamentary Institute - professional background for elected representatives

27. 4. HALDIS HAUKANES -  Food, everyday life, and generational transformations. Longitudinal qualitative research in rural Czech Republic.

4. 5. AYSHA FARHANA CHAKKAMPULLY - Embodiment and menstruation: a post-colonial critique of the imagined bodies of the global south

18. 5. - PŘESUNUTO NA STŘEDU 24. 5. OD 14.00 FRANTIŠEK KALVAS - Sociologie jako věda o sociální komplexitě

25. 5. - PŘESUNUTO

25. 5. od 16.00  JITKA WIRTHOVÁ - Provokace: Ne-aktéři vzdělávání a jak mohou jednat?

1. 6. AGATA ŁADYKOWSKA, VIOLA TEISENHOFFER, ZUZANA BÁRTOVÁ - Exploring Religious Experience in the Age of Neoliberalism and the Anthropocene

ÚTERÝ 6. 6. od 14.00 RENÁTA MIKEŠOVÁ, ZDENKA  MANSFELDOVÁ - Mizející stranictví  a role politických stran na komunální úrovni

22. 6. OD 14.00 JIŘÍ ŠAFR, MAGDALÉNA GORČÍKOVÁ - Kulturní zdroje rodiny: vliv na gramotnost, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a na výsledky ve vzdělávání

29.6. od 14.00 RAFAL SMOCZYNSKI - The role of affectivity in the anti-Polish migrant panic in the UK

Sdílejte tuto stránku