Semináře
5. 10. - 14. 12. 2023
obvykle ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.

Program seminářů bude ještě postupně doplňován. A dále může v průběhu semestru docházet k různým úpravám programu. Sleduje prosím naše webové stránky a náš Facebook.

The program will be updated. Also, program adjustments may be made during the semester. Please follow our website and our Facebook.

 

5. 10. KRISTÝNA BAŠNÁ, JAROSLAVA POSPÍŠILOVÁ, RADIM BUREŠ -  Korupce ve vybraných sektorech v České republice: metodologie měření a výsledky výzkumu

ZRUŠENO - ÚTERÝ 10. 10.  SUSANNA TRNKA, LISA L. WYNN - Affective Cartographies of Collective Blame: Mediating Citizen-State Relations in Aotearoa/New Zealand and Australia during the Covid-19 Pandemic

19. 10. ECEM NAZLI ÜÇOK -  Transformative activism and feminist solidarity: A qualitative research on the personal narratives of Polish activist women

26.10. EMILIJA TUDZAROVSKA GJORGJIEVSKA - Téma bude upřesněno

2.11. ANDREA ČEPOVÁ - The importance of the European Parliament: Elections 2024 and the EP positioning towards foreign and security policy

16.11. AYSHA FARHANA CHAKKAMPULLY - Téma bude upřesněno

30. 11. MICHAEL L. SMITH - Téma bude upřesněno

7. 12. PETR KUŽEL - Téma bude upřesněno

14. 12. od 14.00 YANA LEONTIYEVA - Téma bude upřesněno

14. 12. od 16.00 NATÁLIE SIMONOVÁ, LIBOR SVOBODA - Téma bude upřesněno

Sdílejte tuto stránku